Informació personal


Escola


 • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


 • GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS
 • GRAU EN LOGÍSTICA I NEGOCIS MARÍTIMS
 • GRAU EN ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ
 • DOBLE TITULACIÓ GRAU ADE I TURISME
 • DOBLE TITULACIÓ EN GRAU ADE I GRAU EN MARQUETINGAssignatures que imparteix


 • 5035 - Elaboració de projectes
 • 1024 - Comptabilitat de costos
 • 1029 - Noves tendències d'administració empresarial
 • 110003 - Introducció a la Gestió EmpresarialÀmbits de coneixement


 • Administració i direcció empresa
 • Gestió comptable i financeraDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Cap d’estudis. Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Fundació Tecnocampus Mataró- Maresme Professora, Grau en Administració d’ Empreses i Gestió de la Innovació: Comptabilitat de Costos. Professora, Grau en Logística i Negocis Marítims: Introducció a la Gestió Empresarial. Professora, Doble Grau en ADE i Turisme: Comptabilitat de Costos, Noves tendències d’Administració Empresarial Professora, Doble Grau en ADE i Màrqueting: Noves tendències d’Administració Empresarial Coordinació del TFG del Grau d’Administració d’ Empreses i Gestió de la Innovació

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 01/09/11 - 21/12/15
Titulació Doctora en empresa
Institució Universitat de Vic
Data 01/09/96 - 30/06/97
Titulació Màster en Banca i Finances
Institució Institut d`Educació Continua, IDEC, Universitat Pompeu Fabra
Data 01/09/97 - 30/06/98
Titulació Màster en Economia
Institució Universitat Pompeu fabra
Data 01/09/92 - 30/06/96
Titulació Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Institució Universitat Pompeu Fabra
Data 01/09/92 - 30/06/96
Titulació Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Institució Universitat Pompeu Fabra
Experiència professional
Data 01/09/16
Empresa Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Fundació Tecnocampus Mataró- Maresme
Càrrec Cap d`estudis adjunta
Data 01/09/13
Empresa Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Fundació Tecnocampus Mataró- Maresme
Càrrec Professora
Data 01/09/97
Empresa Universitat Pompeu Fabra
Càrrec Professora associada

Activitat científica


Articles
Autor amb E. Oliveras i J.M. Raya, Universitat Pompeu Fabra i Tecnocampus
Any (2013)
Titol "El proceso de Bolonia en el área de contabilidad: Efectos sobre la satisfacción de los estudiantes"
Nom Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas, EDUCADE
Pàgines 22-33
Localització
Editorial
Autor amb E. Oliveras, Universitat Pompeu Fabra
Any (2017)
Titol “ Teaching transversal competences in the area of Accounting: Fact or Fiction?”
Nom European Accounting and Management Review, EAMR, VOL. 3, NO. 2
Pàgines 65-74.
Localització
Editorial
Autor amb E. Oliveras, Universitat Pompeu Fabra
Any (2013)
Titol “Teaching methods for increasing the participations of students: Innovative dynamics games”,
Nom Intangible Capital, Vol 9, No 2
Pàgines 526-537
Localització
Editorial
Autor amb O. Amat
Any (2010)
Titol “Aprovechar las oportunidades de la crisis para reforzarse”
Nom Partida Doble, núm 217,
Pàgines 70-79
Localització
Editorial
Autor amb D. Castillo
Any (2011)
Titol “El finançament de la innovació empresarial”
Nom Revista de Comptabilitat i Direcció, ACCID. Vol. 12
Pàgines 145-164
Localització
Editorial
Autor amb N. Masferrer i M. Buil, Tecnocampus
Any (2018)
Titol “Social economy companyies in the times of crises: Entrepreneurship and survival”
Nom Intangible Capital, Vol 14, No 1
Pàgines 35-46
Localització
Editorial
Autor amb N. Amat i R. Mercader, Universitat Pompeu Fabra
Any (2013)
Titol “La fiabilitat de la informació financera i el seu impacte per analistes i inversors. El cas de Pescanova”,
Nom Revista de Comptabilitat i Direcció, ACCID, Vol.16
Pàgines 291-314
Localització
Editorial

Grups de recerca