Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALSAssignatures que imparteix


  • 104324 - EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
  • 104827 - TÈCNIQUES DE SONORITZACIÓ D'ESPAISÀmbits de coneixement


  • Electrònica
  • Empresa i Emprenedoria
  • So i músicaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, especialitat So i Imatge. Dr. Enginyer en Electrònica. Màster in Business Administration (MBA). Màster in Project Management (MPM). Màster en Sistemes de Telecomunicació. Expert en Acústica. Emprenedor.

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 01-JUN-95 - 18-JAN-01
Titulació Doctor Enginyer en Electrònica
Institució Universitat Ramon Llull
Data 19-SEP-88 - 30-JUN-89
Titulació Màster en Sistemes de Telecomunicació
Institució Institut Català de Tecnología (ICT)
Data 23-MAY-18 - 29-AUG-19
Titulació Màster en Administració i Direcció d`Enpreses (MBA)
Institució Escuela de Negocios Europea de Barcelona (ENEB)
Data 15-SEP-90 - 30-JUN-94
Titulació Enginyer Superior Electrònica
Institució Universitat Ramon llull
Data 23-MAY-18 - 29-AUG-19
Titulació Màster en Project Management (MPM)
Institució Escuela de Negocios Europea de Barcelona (ENEB)
Data 17-SEP-79 - 30-JUN-82
Titulació Enginyer Tècnic de Telecomunicació en Imatge i So
Institució Enginyeria La Salle
Experiència professional
Data 01-SEP-03 - 31-MAY-11
Empresa Laboratorio de Ensayos Metrológicos S.L.
Càrrec Director de l`area d`Acústica - Formador expert en acústica
Data 03-SEP-79 - 21-MAY-82
Empresa CeDSAL
Càrrec Enginyer de disseny electrònic
Data 27-MAY-82 - 15-JUL-82
Empresa Grupo Operativo Mundial 82 RTVE
Càrrec Responsable de transmissió del so dels locutors.
Data 09-JAN-17
Empresa Tecnocampus
Càrrec PDI associat
Data 10-JAN-85 - 30-JUN-03
Empresa Enginyeria La Salle. Universitat Ramon Llull
Càrrec Cap de Departament - Professor Titular - Director de Màster - Director del CeDA

Activitat científica


Llibres
Autor Robert Barti Domingo
Any (2019)
Titol Medida y Evaluación del Ruido.
Localització ISBN: 978-620-0-02998-0
Editorial Editorial Académica Española (EAE)
Autor Robert Barti Domingo
Any (2010)
Titol Acústica Madioambiental. Vol II
Localització ISBN: 978-84-9948-021-3
Editorial Editorial Club Universitario (ECU)
Autor Robert Barti Domingo
Any (2010)
Titol Acústica Ambiental. Vol I
Localització ISBN: 978-84-9948-020-6
Editorial Editorial Club Universitario (ECU)