Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES DE INFORMACIÓAssignatures que imparteix


  • 103334 - APLICACIONS MÒBILSÀmbits de coneixement


  • Programació
  • Sistemes d'informacióDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Enginyer informàtic majoritàriament dedicat als projectes relacionats amb aplicacions mòbils

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 01-SEP-18
Titulació Màster en Enginyeria Informàtica
Institució Universitat Oberta de Catalunya, UOC
Data 01-SEP-11 - 30-JUN-15
Titulació Grau en Enginyeria Informàtica
Institució Escola Universitària Politècnica de Mataró, Tecnocampus
Experiència professional
Data 01-MAY-14 - 31-AUG-15
Empresa Cristales Curvados, S.A.
Càrrec Systems Department
Data 01-JUL-15 - 13-SEP-19
Empresa Projeccions i PDC Media, S.L.
Càrrec Frontend & Mobile apps Engineer
Data 16-SEP-19
Empresa Green Power Monitor part of DNV GL
Càrrec Frontend Engineer