Informació personal


 • Càrrec: Professor
 • Despatx: Of. 19
 • Email: alepuz@tecnocampus.cat
 • Codi ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8285-9411?lang=en
 • Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Salvador_Alepuz
 • Categoria professional: TITULAR

Escola


 • ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


 • GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA
 • GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICAAssignatures que imparteix


 • 840252 - SISTEMES ELÈCTRICS
 • 840262 - ELECTRÒNICA ANALÒGICA
 • 840264 - ELECTROTÈCNIA
 • 840266 - ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
 • 840348 - TREBALL DE FI DE GRAU
 • 101311 - ELECTROTÈCNIA
 • 101101 - EXPRESSIÓ GRÀFICAÀmbits de coneixement


 • ElectrònicaDescripció del perfil acadèmic, investigador i/o professional


Enginyer Industrial, especialitat elèctrica, Universitat Politècnica de Catalunya, 1993. Doctor Enginyer Industrial. Universitat Politècnica de Catalunya, 2004. Assignatures impartides més significatives: Electrònica de Potència, Electrotècnia, Electrònica Analògica, Disseny de Sistemes Electrònics, Expressió Gràfica (electricitat i electrònica).

Formació i Experiència Professional


Formació Acadèmica
Data 13/12/04
Titulació Doctor Enginyer Industrial
Institució Universitat Politècnica de Catalunya
Data 19/12/94
Titulació Enginyeria Industrial (especialitat elèctrica)
Institució Universitat Politècnica de Catalunya
Experiència professional
Data 14/02/10 - 31/08/13
Empresa Escola Universitària Politècnica de Mataró
Càrrec Secretari Acadèmic

Activitat científica


Revistes
Autor A. Calle-Prado, S. Alepuz, J. Bordonau, J. Nicolas-Apruzzese, P. Cortes, J. Rodriguez
Data 01/03/15
Titol Model Predictive Current Control of Grid-Connected Neutral-Point-Clamped Converters to Meet Low-Voltage Ride-Through Requirements
Nom IEEE Transactions on Industrial Electronics
Volum 62
Pàgines 1503–1514
Autor V. Yaramasu, B. Wu, S. Alepuz, S. Kouro
Data 01/12/14
Titol Predictive Control for Low Voltage Ride-Through Enhancement of Three-Level Boost and NPC Converter based PMSG Wind Turbine
Nom IEEE Transactions on Industrial Electronics
Volum 61
Pàgines 6832–6843
Autor M. E. Adabi, J. A. Martinez-Velasco, S. Alepuz
Data 01/06/18
Titol Modeling and simulation of a MMC-based solid-state transformer
Nom Electrical Engineering
Volum 100
Pàgines 375-387
Autor S. Busquets-Monge, A. Filba-Martinez, S. Alepuz, A. Calle-Prado
Data 01/10/17
Titol A Modulation Strategy to Operate Multilevel Multiphase Diode-Clamped and Active-Clamped DC–AC Converters at Low Frequency Modulation Indices With DC-Link Capacitor Voltage Balance
Nom IEEE Transactions on Power Electronics
Volum 32
Pàgines 7521–7533
Autor A. Calle-Prado, S. Alepuz, J. Bordonau, P. Cortes and J. Rodriguez
Data 01/07/16
Titol A Modulation Strategy to Operate Multilevel Multiphase Diode-Clamped and Active-Clamped DC–AC Converters at Low Frequency Modulation Indices With DC-Link Capacitor Voltage Balance
Nom IEEE Transactions on Industrial Electronics
Volum 63
Pàgines 4615–4627