Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN INFERMERIAAssignatures que imparteix


  • 4005 - Estructura i funció del cos humà I
  • 4009 - Estructura i funció del cos humà IIÀmbits de coneixement


  • Anatomia i fisiopatologia