Informació personal


Escola


  • ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA TECNOCAMPUSGrau o graus als que imparteix classe


  • GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I SISTEMES DE INFORMACIÓAssignatures que imparteix


  • 840348 - TREBALL DE FI DE GRAU
  • 103112 - INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS
  • 103122 - PROGRAMACIÓ DE MICROPROCESSADORS
  • 840370 - ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I SERVEIS
  • 840378 - XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓÀmbits de coneixement


  • Xarxes i sistemes