Què és 'eduroam'?

Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, oferint connectivitat 'wifi' en els seus desplaçaments a la resta d'institucions que hi estan adherides. D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions participants.
La connexió d'un usuari a la xarxa sense fils de la institució visitada (sempre que aquesta participi a Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa sense fils de la pròpia institució d'origen de l'usuari: el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la institució d'origen, i l'única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa.
El TECNOCAMPUS participa en el projecte d'Eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants també a Eduroam, mitjançant la coordinació del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), que realitza l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions participants en el projecte.

Mètode d'accés

Dels diferents mètodes d'autenticació possibles a la xarxa eduroam (l’estàndard 802.1x, el control d’accés via web i l’accés a través de xarxes privades virtuals VPN), TECNOCAMPUS ha decidit posar en pràctica el 802.1x
El 802.1x és un dels estàndards d’autenticació més segurs pel qual es necessita d’un programari de client per poder establir la sessió d’autenticació.
Segons TERENA, el més convenient és justament aquest protocol ja que assegura que només els usuaris autentificats podran accedir als recursos de la xarxa.

Com s'hi accedeix?

Per tal d'accedir al Servei Sense Fils del TECNOCAMPUS, és necessària la validació amb la adreça de correu i contrasenya que ja posseïu.
Així caldrà posar el domini @tecnocampus.cat o @xxx.tecnocampus.cat per tal d'identificar-nos correctament a la jerarquia mundial eduroam.

Validació: usuari@edu.tecnocampus.cat / contrasenya

Tots els alumnes i PDI vinculats al TECNOCAMPUS disposen d’aquest servei activat.

Configuració

Per poder accedir a la xarxa sense fils del TECNOCAMPUS és necessari configurar l'ordinador amb targeta 'wifi' seguint aquesta guia.

On ens podem connectar a Eduroam?

Normativa

Document Normativa