El model educatiu dels estudis de grau i de postgrau del TecnoCampus es basa en els pilars de la innovació, l’emprenedoria i la professionalització. Totes les titulacions que s’hi imparteixen tenen per objectiu final la inserció laboral de qualitat. A TecnoCampus el 100% dels estudiants de l’ESCST i de l’ESCSET i aproximadament el 90% dels estudiants de l’ESUPT , es graduen amb una estada de pràctiques externes a empreses. 

 

 • Pràctiques curriculars: Son pràctiques amb reconeixement acadèmic. L’estudiant ha d’estar matriculat de l’assignatura de pràctiques. (Aquestes pràctiques tenen subvencionada l’alta a la Seguretat Social)

 

 • Pràctiques extracurriculars: Son pràctiques sense reconeixement acadèmic però que aporten experiència. (Aquestes pràctiques no tenen subvencionada l’alta a la Seguretat Social)
   

 

 • Disposar d'estudiants formats a les escoles universitàries del TecnoCampus, ubicades en un parc tecnològic i de la innovació

 

 • L'empresa publica l'oferta i selecciona lliurement l'estudiant que s'hagi interessat en l'oferta, no tenim borsa de curriculums

 

 • No s'estableix cap relació contractual entre l'empresa i l'estudiant

 

 • La Universitat garanteix un seguiment del desenvolupament dels temes acordats en el conveni

 

 

Estudiants matriculats a l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (ESCSET) i de l'Escola Superior Politècnica (ESUPT). Per a les pràctiques de l'Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST) cal contactar directament amb l'escola a mromeu@tecnocampus.cat

Pots consultar els Graus, Màsters i Postgraus que s'ofereixen a TecnoCampus.

 

 • Alumnes de l'Escola Superior de Ciències socials i de l'Empresa: els estudiants poden començar les pràctiques quan hagin superat 30 ECTS del grau (a partir del tercer trimestre de primer curs)

 


 

 • Alumnes de l'Escola Superior Politècnica: els estudiants poden començar les pràctiques quan hagin superat 60 ECTS del grau (tot primer curs aprovat)

 


 

 • Alumnes de l'Escola Superior de Ciències de la Salut: per les pràctiques de l'Escola superior de ciències de la Salut (ESCST) cal contactar directament amb l'escola a mromeu@tecnocampus.cat

 

Les pràctiques al Tecnocampus no són remunerades obligatòriament, excepte els estudis de Enginyeria (Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació).

En el cas que les pràctiques siguin remunerades (en qualsevol estudi), l’empresa estableix directament amb l’estudiant la remuneració que percebrà en concepte d’ajut a l’estudi i fa el pagament directament a l’estudiant. L’ajut té una retenció mínima d’IRPF del 2% i l’obligatorietat per l’empresa d’incloure als estudiants al Règim General de la Seguretat Social (En el cas de pràctiques curriculars, l’alta i liquidació té una bonificació del 100% a la Seguretat Social).


Recordatori per pràctiques en estudis d’enginyeria: La remuneració no pot ser inferior a 6€/hora.


ALUMNES AMB ADSCRIPCIÓ A LA UPC (alumnes de quart curs dels graus Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació): a més de la remuneració mínima de 6€/hora, l’empresa també haurà d’abonar a la UPC un 15,7 % (+ IVA) del total del conveni, en concepte de tasques de gestió.
 

La dedicació dels estudiants que hi participin en el conveni haurà de ser compatible amb els seus estudis. En període docent, habitualment, no es poden superar les 20 hores setmanals.

ESUPT:

 • Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Mitjans Audiovisuals
 • Doble Titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica 
  900 HORES PER CURS ACADÈMIC. MÀXIM 1800 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU
   

ESCSET:

 • Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure
  PRÀCTIQUES  CURRICULARS: 500 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU. 
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC
 • Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 350 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU. 
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Grau en Logística i Negocis Marítims
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 550 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 300 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Màster en Emprenedoria i Innovació
 • Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital
 • Postgrau en Projectes Transmèdia
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.

Els pasos a seguir per contactar amb els estudiants de TecnoCampus són:

 1. Registrar l’empresa a l’aplicatiu Borsa Talent TecnoCampus
 2. Presentar l’oferta. Recomanem que sigui atractiva per tal de captar l’interès dels estudiants. Un cop introduïda l’oferta, en el termini màxim de 5 dies hàbils i un cop validada pel coordinador acadèmic es validarà i es publicarà a l’aplicatiu.
 3. Els estudiants interessats presentaran la seva candidatura a tarvés de l’aplicatiu.
 4. Els CV es podran consultar a través de l’aplicatiu i es podràn concertar entrevistes directament amb els candidats.
 5. Un cop seleccionat l’estudiant, l’empresa haurà d’emplenar el formulari per sol·licitar el conveni que trobarà a l’aplicatiu, a la pestanya CREAR CONVENI.
 6. En un termini màxim de 5 dies hàbils, un cop validada la proposta pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni per signar i retornar signat a la universitat. (L'estudiant és el responsables de portar el conveni per signar abans de començar la pràctica).
 7. Un cop lliurat a la universitat, en el termini màxim de 5 dies hàbils, l’estudiant ha de recollir al PIE els dos exemplars del conveni signat per l’escola: un exemplar es per l’estudiant i l’altre, s’ha de lliurar a l’empresa.

En cas de tenir un candidat pre-seleccionat sense haver publicat una oferta:

 1. Registrar l’ empresa a l’aplicatiu Borsa Talent TecnoCampus
 2. NOTA: L’alumne  també ha d’estar registrat a l’aplicatiu Borsa Talent TecnoCampus
 3. L’empresa haurà d’emplenar el Recull de Dades, que trobarà a l’aplicatiu, a la pestanya INTRODUIR CONVENI.
 4. En un termini màxim de 5 dies hàbils, un cop validada la proposta pels responsables acadèmics, l’empresa rebrà el PDF del conveni per signar i retornar signat a la universitat. (L'estudiant és el responsables de portar el conveni per signar abans de començar la pràctica).
 5. Un cop lliurat a la universitat, en el termini màxim de 5 dies hàbils, l’estudiant ha de recollir al PIE els dos exemplars del conveni signat per l’escola: un exemplar es per l’estudiant i l’altre, s’ha de lliurar a l’empresa.

Pots sol·licitar convenis de pràctiques al llarg de tot el curs acadèmic, però en períodes vacacionals les dates límit son

 

NADAL:

Data límit per fer les sol·licituds 16 de desembre (Convenis amb data d’inici entre el 22 de desembre i 14 de gener)

Vacances: Del 22 al 6 de gener

 

SETMANA SANTA:

Data límit per fer les sol·licituds 7 d'abril (Convenis amb data d’inici entre el 13 i 28 d'abril)

Vacances: Del 13 al 22 d’abril

 

AGOST:

Data límit per fer les sol·licituds 15 de juliol (Convenis amb data d’inici entre el 20 de juliol i el 15 de setembre)

Vacances: Del 27 de juliol al 31 d’agost

 

NOTA: Recordem que cap estudiant pot començar pràctiques sense tenir el conveni de cooperació educativa aprovat pel la universitat. En cap cas la universitat es farà responsable de les sol·licituds rebudes fora dels terminis establerts. 

PREGUNTES FREQÜENTS

FAQS

Descobreix la resta dels nostres serveis

SERVEIS