Empresa

ASIMETRA

TCM3 Planta 4 - 4.5
www.asimetra.eu
937023366

Descripció

ASIMETRA ofereix serveis enfocats en la gestió del cicle de vida del producte des de la R + D fins a la seva comercialització per a empreses Biotec/Biomed i Farmacéutiques. ASIMETRA també assessora en estratègies de comercialització i inversió.

Serveis

ASIMETRA

TCM3 Planta 4 - 4.5
www.asimetra.eu
937023366

Descripció dels serveis

Productes

ASIMETRA

TCM3 Planta 4 - 4.5
www.asimetra.eu
937023366
No hi ha productes.

Multimedia

ASIMETRA

TCM3 Planta 4 - 4.5
www.asimetra.eu
937023366