Empresa

Geemba

Serveis personals/esport
TCM2 Planta 1 - 4
geemba.com
+34 937 023 226

Descripció

Geemba és la plataforma que modernitza i flexibilitza el sector del fitness, oferint serveis de gestió, captació i fidelització d’abonats als clubs esportius d’Europa.

Serveis

Geemba

Serveis personals/esport
TCM2 Planta 1 - 4
geemba.com
+34 937 023 226

Descripció dels serveis

Geemba ha desenvolupar una APP que permet als esportistes accedir a gimnasos i altres tipus d’instal·lacions esportives i pagar per ús.

Productes

Geemba

Serveis personals/esport
TCM2 Planta 1 - 4
geemba.com
+34 937 023 226

Multimedia

Geemba

Serveis personals/esport
TCM2 Planta 1 - 4
geemba.com
+34 937 023 226