Empresa

KINA Connecting

Serveis personals/salut
TCM2 Planta 1 - 15.3
www.kinaconnecting.com
937021974 Ext: 10906

Descripció

KINA es una sistema innovador i revolucionari de treball únic en el sector de la Neurorehabilitació. És una App d’ús terapèutic amb un conjunt de jocs pensats per a treballar i desenvolupar habilitats cognitives de l’usuari amb una evolució personalitzada i feedback motivador en una sola eina, una Tablet. KINA es una sistema innovador y revolucionario de trabajo único en el sector de la Neurorrehabilitación. Es una App de uso terapéutico con un conjunto de juegos pensados para trabajar y desarrollar habilidades cognitivas del usuario con una evolución personalizada y feedback motivador en una sola herramienta, una Tablet. KINA is an innovative and revolutionary work-only system in the field of Neurorehabilitation. It is an App for therapeutic use with a set of games designed to work and develop cognitive abilities of the user with a personalized evolution and motivating feedback in a single tool, a Tablet.

Serveis

KINA Connecting

Serveis personals/salut
TCM2 Planta 1 - 15.3
www.kinaconnecting.com
937021974 Ext: 10906

Descripció dels serveis

Productes

KINA Connecting

Serveis personals/salut
TCM2 Planta 1 - 15.3
www.kinaconnecting.com
937021974 Ext: 10906
No hi ha productes.

Multimedia

KINA Connecting

Serveis personals/salut
TCM2 Planta 1 - 15.3
www.kinaconnecting.com
937021974 Ext: 10906