A continuació et facilitem les dades del cost de la matrícula de primer curs de cada estudi, d'acord amb els crèdits que matriculis per al curs 2017-18. 

ESTUDIS DE GRAU Crèdits de
1r curs
Import de
matrícula (*)
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 60 4.987 €    
     
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, docència en anglès 60 5.467 €     
     
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) 60 5.799 €     
     
Disseny i Producció de Videojocs 60 5.329 €     
     
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 60 5.065 €     
     
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació 60 5.065 €     
     
Enginyeria Mecànica 60 5.065 €     
     
Fisioteràpia 60 5.374 €     
     
Infermeria  60 5.374 €     
     
Logística i Negocis Marítims 60 4.987 €      
     
Màrqueting i Comunitats Digitals  60 4.987 €      
     
Mitjans Audiovisuals 60 5.329 €       
     
Doble Titulació en Turisme i G.LL / Administració d'Empreses i GI 60 5.109 € (**)
     
Doble Titulació en Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport  74 7.332 € (**)
     
Doble Titulació en Administració d'Empreses i GI / Màrqueting i CD 60 5.109 € (**)
     
Doble Titulació en Enginyeria Informàtica  i Disseny i Producció de Videojocs 70 6.393 € (**)

 (*) Preus aproximats pendents de l'aprovació del Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per al curs 2017-18.
(**) Inclou el cànon corresponent a les assignatures anàlogues.

Bonificacions: Consulta les possibles bonificacions al nostre web.  (*) Preus aproximats pendents de l'aprovació del Decret de la Generalitat que fixa els preus dels serveis acadèmics de les Universitats Públiques de Catalunya per al curs 2017-18.

  • Formes de pagament: Consulta les formes de pagament de la matrícula en el següent enllaç
  • Preus per crédit i taxes serveis administratius: Consulta les taxes dels serveis administratius dels estudis de Grau del TCM CURS 17/18 al següent enllaç.
  • Anul·lació de la matrícula: Pots consultar informació important sobre l' Anul·lació de matrícula en el següent enllaç
     

IMPORTANT:

El fet de no realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents donarà lloc a la suspensió temporal dels drets, i en el seu cas, podrà donar lloc a l'anul·lació de matrícula, sense dret a cap reintegrament. 

Aquesta suspensió dels drets o posterior anul·lació no comporta, però, la teva baixa a la Universitat; per tant, en cas que volguessis reprendre els estudis, hauries de fer efectius els imports deguts a la Universitat i/o aportar la documentació d'accés pendent de lliurament, i et seria d'aplicació el règim de permanència (serien comptabilitzades les convocatòries corresponents). Qualsevol petició de trasllat o d'altre tràmit amb la Universitat no podria ser atès mentre no es regularitzés la teva situació amb el pagament de l'import de la matrícula.