Els participants experimentareu el programa de forma evolutiva treballant les següents fases de Model de Negoci 3D:

Descobreix el Model de Negoci

 • Convertir la idea de negoci en una proposta de valor clara, descobrint el mercat i la seva reacció davant la proposta de valor.

 • Plantejar un model de negoci validat utilitzant metodologia Lean StartUp amb Customer Development+ Business Model Canvas + Prototyping

 Defineix el Model de Negoci

 • Planificació del negoci derivat de la fase anterior

 • Definir les estratègies del model: Màrqueting àgil + Mètriques + Arquitectura equips +Pacte de socis

Dimensiona el Model de Negoci

 • Validar la viabilitat del projecte a nivell quantitatiu i qualitatiu

 • Aplicar les tècniques i eines per arribar al mercat: Finances +Vendes + Entrenament Elevator Pitch

Llançament StartUp

 • Localització a la Incubadora Tecnocampus

 • Programa acceleració Tecnocampus

 • Premis Creatic

 • Fòrums d’inversió

Hores del programa

 • 100h dividides sessions grupals + mentoring + consultoria + reunions individuals de seguiment 

 

 

 

Lean Startup: entrenament en les metodologies de Lean StartUp, Customer Development, Business model Canvas
Business Mentoring: mentor experimentat per aconseguir un model de negoci viable, singular i escalable.
Networking: activació de contactes
Consulting: experts diferents disciplines: patents i marques, creació Startups, internacionalització
Finançament: disseny full de ruta de finançament i accés a fòrums d’ inversió
Incubadora: localització estratègica
Creatic: premis per a projectes tecnològics i d’innovació