Programa

1. Descripció escenaris SD  (Ventes i Distribució)
2. Descripció escenaris MM (Gestió de Materials)
3. Descripció escenaris PP (Planificació i Producció)
4. Descripció escenaris QM (Qualitat)
5. Descripció escenaris CS (Customer Service)
6. Descripció escenaris FI (Finances)
7. Descripció escenaris CO (Controlling)
8. Descripció escenaris Eines

Descarrega`t el programa complert
 

Sistema d'avaluació

Per a cadascun dels processos existeix un qüestionari d'avaluació amb el qual l'alumne podrà verificar el progrés i assimilació del curs.

Existeixen qüestionaris d'avaluació a nivell de mòdul i a nivell de curs complet.

Tots els qüestionaris d'avaluació podran executar-se un nombre il·limitat de vegades. Les notes dels qüestionaris Q1-MÒDULS, Q2-PROCESSOS i Q3-SAP determinaran el nivell aconseguit per l'alumne (nota final). La nota de cadascun dels qüestionaris ha de superar el 75%.

Material docent

 Documentació del curs descarregable directament des de la plataforma de e-learning