Pla d'estudis (545.84 KB)
Descarregar

 

PLA D'ESTUDIS 2017/18

Distribució del nombre de crèdits ECTS en funció del tipus d'assignatura i any d'implantació

 

 

Guies docents per cursos i trimestres

Download the list of electives for the 2017/18 course (provisionl 21/7/2017) here.

Matèria 1: Lideratge emprenador i innovador
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Jocs d'empresa (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Habilitats per a la direcció i el lideratge (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Temes actuals d'economia (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Certificació Google Analytics (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Noves tendències: Dirigir amb inteligència emocional (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Història de l'empresa innovadora (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Projectes Empresarials Universitaris (5 ECTS) (reconeixements d'activitats cursades al llarg de la carrera. No és pròpiament una assignatura a cursar)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matèria 2: Eines avançades d'administració (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estratègia Brandividual (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Globalització i crisi actual (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anàlisi d'estats comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Intrododcció al SAP (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Auditoria financera (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Instruments financers (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Consolidació d'estats comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Tècniques quantitatives aplicades a la investigació (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Responsabilitat social corporativa (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre