• Nom: Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Temps: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit per: L'Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 45
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota anterior: 5,000 (curs 16/17)
 • 1/1

  Vídeo explicatiu del Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació

 

Presentació

Els estudis inclouen matèries bàsiques, obligatòries, optatives i treball final de grau. Totes les assignatures tècniques incorporen pràctiques, ja sigui en la mateixa assignatura o en laboratoris de pràctiques integrades. 

Objectius

Concebre, desenvolupar, desplegar, comercialitzar i mantenir sistemes informàtics, usant principis i metodologies propis de l'enginyeria i prenent decisions informades respecte de: arquitectura, plataformes de maquinari i programari, xarxes i comunicacions, nivells de qualitat i de seguretat, adequació a la legislació, accessibilitat, ergonomia i usabilitat. Gestionar i dirigir projectes relacionats amb les tecnologies de la informació (IT).

Per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Certificacions professionals oficials

  Et preparem per afrontar amb èxit els exàmens de certificacions oficials Cisco i Oracle

 • 2
  Es necessiten informàtics

  En els propers deu anys hi haurà 900.000 llocs de treball no coberts relacionats amb les tecnologies de la informació, segons la Comissió Europea

 • 3
  Pràctiques a empreses

  Pràctiques remunerades

 • 4
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals

  Convenis d'estudis i pràctiques a diferents països d'arreu del món

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable per a l'accés al Grau que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge

 • Organització i responsabilitat

 • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris

 • Habilitat per a impartir instruccions

 • Facilitat d'expressió oral i escrita

 • Dinamisme i creativitat

 • Passió per les noves tecnologies, per Internet i la web 2.0.

 • Pensament lògic matemàtic

 • Saber escoltar, saber respondre

 • Coneixement i respecte a les minories socials

 

 


Resum de competències adquirides

Analitzar, dissenyar, crear i mantenir sistemes d'informació en entorns diversos, tot seleccionant les solucions tecnològiques més adients. També, liderar grups de treball i gestionar projectes informàtics i dirigir departaments de tecnologies de la informació (IT).