• Nom: Grau en Enginyeria Mecànica
 • Temps: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrec: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Tarda o tarda-nit
 • Impartit per: L'Escola Superior Politècnica
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Anterior nota: 5,000
 • 1/1

  Vídeo informatiu del Grau en Enginyeria Mecànica - TecnoCampus

Els estudis s'estructuren en vuit quadrimestres que inclouen matèries bàsiques (60 ECTS), obligatòries (132 ECTS), optatives (24 ECTS) i treball fi de grau (24 ECTS). Totes les assignatures tècniques incorporen pràctiques, ja sigui en la mateixa assignatura o en laboratoris de pràctiques integrades.

Objectius

Capacitar els estudiants per projectar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb l'enginyeria mecànica i la mecatrònica, fomentant le'sperit emprenedor i l'adaptació a diferents entorns de treball.

Per què estudiar aquest grau?

 • 1
  Itineraris d'intensificació

  Dins el grau d'Enginyeria Mecànica, gràcies als itineraris d'optatives, et pots especialitzar en els següents àmbits:

  1- Mecatrònica: Integració de les tecnologies de l'electrònica al disseny d'un component o sistema mecànic.

  2- Tecnologia mecànica: Intensificació en disseny de màquines i mecanismes

 • 2
  Doble titulació amb Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

  Pots obtenir dues enginyeries en només 5 anys 

 • 3
  Borsa de Treball

  El servei de Borsa de Treball et facilita la integració al món laboral mitjançant ofertes de feina exclusives

 • 4
  Pràctiques professionals

  La proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els seus coneixements en l'entorn real.

 • 5
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals

  Convenis d'estudis i pràctiques a diferents països d'arreu del món.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

L'alumne que vulgui accedir a cursar aquests estudis ha de disposar d'una bona base de matemàtiques, física, així com una aptitud per a la tecnologia i capacitat per a l'esforç.

Els estudiants que vagin a cursar els estudis de Grau en Enginyeria Mecànica han de tenir interès i entusiasme pel món de la mecànica, i les seves múltiples aplicacions tecnològiques i industrials. Aquests estudis són adequats per a alumnes que hagin demostrat en els estudis previs que els han donat accés (Batxiller, Cicles Formatius ...) una bona capacitat de raonament matemàtic, així com d'abstracció i resolució de problemes. També és recomanable que tinguin facilitat per a la conceptualització espacial, la utilització d'eines informàtiques i suficients coneixements d'anglès.

És important que els estudiants que vagin a cursar el Grau en Enginyeria Mecànica manifestin interès pel desenvolupament tecnològic, especialment en el camp de la mecànica. Els estudiants també han de tenir inquietuds pel que fa als problemes socials i mediambientals, i ser conscients del vertiginós ritme al que avança en aquests moments la ciència i la tecnologia, i les múltiples interconnexions que hi ha entre ambdues. Per tant és recomanable que tinguin des del començament dels estudis una raonable capacitat d'adaptació als canvis, gust per treballar en ambients multidisciplinaris i, per descomptat, una gran motivació.

Sortides professionals

Anàlisi, disseny i assaig de màquines, motors i sistemes mecànics i mecatrònics, desenvolupament de sistemes robotitzats, projecte i càlcul d'estructures, construccions i instal•lacions industrials i tècniques de fabricació i organització de la producció. Integració en empreses de producció i de serveis, en àrees com manteniment, disseny, producció, automatització i consultoria.

Resum de competències adquirides

Capacitat per mantenir, automatitzar i dissenyar dispositius i sistemes a través de la integració de coneixements i de tecnologies de la mecànica, electrònica, automàtica i sistemes computacionals. Capacitat d'anàlisi i resolució de problemes amb iniciativa, de raonament crític, de transmetre coneixements i destreses, de treballar en equip i en un context interncional, i de realitzar tasques de direcció i gestió en l'empresa.