Pla d'estudis (325.26 KB)
Descarregar

PLA D'ESTUDIS

Distribució per cursos del nombre de crèdits  ETCS en funció de la tipologia d'assignatura. 

 

Guies docents per cursos i trimestres

Treball final de grau (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Pràctiques en empreses (22 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura optativa* (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura optativa* (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura optativa* (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assignatura optativa* (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Seminari internacional (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

ASSIGNATURES OPTATIVES DE LA MATÈRIA LOGÍSTICA

- Temes Actuals en Logística i Transport
- Logística Sectorial Agroalimentària
- Logística Sectorial Químico-Farmacèutica
- Logística Sectorial Automoció
- Logística Sectorial Textil-Retail
- Logística Inversa i Gestió del Canvi
- Organització del Transport de Viatgers
- Transport Internacional de Mercaderies
- Turisme i Transport
- Planificació i Processos Aeroportuaris
- Xarxes Ferroviàries i Transport per Ferrocarril
- Transport de Mercaderies Perilloses i Peribles
- Assegurances en el transport i la logística

ASSIGNATURES OPTATIVES DE NEGOCIS MARÍTIMS

- Gestió de Ports Esportius i Negocis Nàutics
- Política i Estratègia Portuària
- Gestió Comercial i Màrqueting Portuari
- Negoci Marítim Internacional
- Assegurança marítima
- El transport marítim a la UE