Pla d'estudis (273.92 KB)
Descarregar

 

PLA D'ESTUDIS 2017/18

Distribució del nombre de crèdits ECTS en funció del tipus d'assignatura i any d'implantació

 

 

Guies docents per cursos i trimestres

Download the list of electives for the 2017/18 course (provisionl 21/7/2017) here.

EINES TIC PER A L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
L'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL : TEORIA I PERSPECTIVES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'ECONOMIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TÈCNIQUES QUANTITATIVES PER A LA GESTIÓ FINANCERA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ COMERCIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE MATEMÀTIQUES PER A L'EMPRESA (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DRET EMPRESARIAL (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'ESTADÍSTICA I ANÀLISI DE DADES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI DE L'ENTORN MACROECONÒMIC (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA PER A LA GESTIÓ EMPRESARIAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREATIVITAT I INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT FINANCERA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PATRONS INTERNACIONALS INNOVADORS: TEORIA I TENDÈNCIES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EL PLA DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RELACIONS INTERPERSONALS A L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ I LES OPERACIONS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FISCALITAT DE L'EMPRESA (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPTABILITAT DE COSTOS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVERSIÓ I FINANÇAMENT A CURT TERMINI (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DIRECCIÓ FINANCERA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ ESTRATÈGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANÀLISI I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ. NOVES TENDÈNCIES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELABORACIÓ DE PROJECTES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREACIÓ D'EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES D'ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball Final de Grau-Empresa (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matèria 1: Lideratge emprenador i innovador
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Jocs d'empresa (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Habilitats per a la direcció i el lideratge (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Temes actuals d'economia (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Certificació Google Analytics (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Noves tendències: Dirigir amb inteligència emocional (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Història de l'empresa innovadora (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Projectes Empresarials Universitaris (5 ECTS) (reconeixements d'activitats cursades al llarg de la carrera. No és pròpiament una assignatura a cursar)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matèria 2: Eines avançades d'administració (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estratègia Brandividual (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Globalització i crisi actual (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anàlisi d'estats comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Intrododcció al SAP (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Auditoria financera (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Instruments financers (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Consolidació d'estats comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Tècniques quantitatives aplicades a la investigació (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Responsabilitat social corporativa (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre