• Nom: Grau en Business and Innovation Management
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 35
 • Idioma: Anglès
 • Nota de tall: 5,798 (curs 18/19)

Presentació

Es tracta dels estudis d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació impartits íntegrament en anglès. Aquesta oferta obeeix a una de les línies estratègiques de Tecnocampus, que posa èmfasi en la innovació i la internacionalització com a eixos vertebradors del seu model educatiu. La docència en anglès facilita la mobilitat tant d’estudiants que marxen a fer una part dels estudis a l’estranger com dels que vénen a fer-ho al Tecnocampus provinents d’altres països.
En un context d’internacionalització del món empresarial, els estudiants del Business and Innovation Management desenvolupen les habilitats necessàries per crear, gestionar, assessorar i avaluar tot tipus d’empreses o organitzacions des d’una perspectiva innovadora i en un mercat global.

PER QUÈ ESTUDIAR AQUEST GRAU?

 • 1
  Pràctiques en empreses

  Són obligatòries i es realitzen en empreses del sector.

 • 2
  Innolab

  Laboratori de creativitat i innovació.

 • 3
  Portfoli

  Desenvolupament del portafoli d'identitat digital propi.

 • 4
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals.

  Convenis d'estudis i pràctiques a diferents països d'arreu del món.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge
 • Organització i responsabilitat
 • Habilitat per impartir instruccions
 • Aptitud per al càlcul i anàlisi matemàtica
 • Facilitat d'expressió oral i escrita
 • Dinamisme i creativitat

Competències generals i específiques

 • Donar resposta a les necessitats de formació existents facilitant el coneixement d'instruments útils per a la presa de decisions en el context actual econòmic
 • Treballar en equip,en un context nacional o internacional, aplicant també flexibilitat i creativitat en els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves
 • Liderar un equip i desenvolupar capacitats i iniciatives creatives/innovadores amb esperit emprenedor i competitiu.
 • Capacitat de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com a col•lectiva, així com capacitat per expressar a d’altres aquestes idees i solucions
 • Desenvolupar i aprendre habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l’aversió al risc
 • Innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposat a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament.
 • Trencar amb els límits i aprendre a equivocar-se. Això implica treballar de forma emprenedora, en la qual els tradicionals límits de la ment són substituïts per una manera positiva de pensar.

Sessions d'acollida 

Consulta  les jornades de benvinguda que cada any s'organitzen als nous estudiants. En aquestes jornades es presenten el pla d'estudis del grau matriculat, els diferents serveis que teniu a la vostra disposició i es fa un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais. Consulta la Jornada de benvinguda al teu grau.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.

Normativa Acadèmica

Al següent enllaç trobaràs tota la informació relacionada amb la normativa acadèmica de l'Escola Universitària del Maresme i els seus estudis.

Reconeixements i convalidacions

Has cursat un cicle formatiu? Consulta les convalidacions d’assignatures.

Metodologia docent

Consulta aquí la metodologia docent de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa.

Software

Al següent document pots trobar tot el software que necessitaràs al llarg del curs per al teu ordinador.

Serveis als estudiants

Biblioteca - Mobilitat Internacional - Carreres professionals - Aula Idiomes - Activitats extra-acadèmiques - Emprenedoria.