Sortides professionals

Entre els diferents àmbits professionals, les àrees en les quals poden desenvolupar la seva tasca són fonamentalment les següents:

 • Àrees funcionals de l'empresa: gerència, projecció i estratègia, administració, producció, distribució, jurídica, fiscal i tributària, comptabilitat interna i externa, gestió financera, comercial i de màrqueting, proveïdors i cartera de clients, importació i exportació, tecnologia i operacions, recursos humans.

 • Assessoria

 • Consultoria

 • Auditorias comptable i fiscal

 • Gestoria administrativa

 • Banca, entitats financeres i d'assegurances

 • Administracions Públiques

 • Promotor de nous negocis

 • Gestor de la innovació i el canvi

 • Líder en gestió d'equips innovadors

 • Gestor de departaments de I+D o innovació

 • Dinamitzador de la innovació en organitzacions públiques o privades

 • Responsable de noves línies de negoci, noves divisions o spin-off en empreses existents

 • Promotor de creació de noves empreses