Innovació

“Innovació és fer coses diferents, divertides, engrescadores que provoquin inquietuts, motivació i doti de noves eines d’aprenentage de vida als alumnes de Grau d’Infermeria vers a la solució de problemes, ja que justament l’actual món sanitari necessita de noves propostes per garantir la seva sostenibilitat”

Susana Santos.Professora de: Introducció a la Infermeria, Metodologia Infermera, Infermeria Integrada.

“La innovació es la revolució i la passió per fer les coses d’un altre manera “

Lorena Molina, responsable de: Gestió de cures infermeres.Infermeria d’urgències i emergències.

Innovar és: "Aprofitar l'oportunitat de tornar a crear en lloc de repetir; repensar el què fem i per què ho fem"

Eva Diago, professora col·loboradora dels Laboratoris de Simulació de segon, tercer i quart i de l'optativa de atenció sociosanitaria a la dependència.

“La innovació te un alt component de provocació, despertar les capacitats, provocar pel canvi”

Carme Rossell, cap d’estudis ESCSTDes del Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació es du a terme una iniciativa per donar veu i permetre als docents difondre la seva innovació. D'aquesta manera a través del bloc els professors i professores poden explicar les seves experiències.


Com a evolució del bloc surgeix la idea de la Revista Digital #InnovaTecnocampus on es poden trobar aquestes iniciatives així com a continguts enriquits. És de publicació bimenusal.

Iniciatives Innovadores al Tecnocampus

Speed Dating TFG

Speed Dating TFG

Els estudiants de diferents graus es van trobar per realitzar un Speed Dating TFG. D'aquesta manera podien rebre feedback de les idees que exposaven a estudiants d'altres carreres, professors i professionals de diferents sectors.

ACOE

ACOE

Avaluació Clínica Objetiva i Estructurada a l'Escola de ciències de la salut, al TecnoCampus. Veure vídeo