Pla d'estudis (509.95 KB)
Descarregar

Pla d'estudis

Distribució del nombre de crèdits ECTS en funció del tipus d’assignatura i any d’implantació

 

Guies docents per cursos i trimestres

ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D'ESTADÍSTICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EINES TIC PER A TREBALLAR EN LA XARXA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE PLATAFORMES DIGITALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS DE MÀRQUETING (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÈTRIQUES APLICADES AL MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
RELACIONS INTERPERSONALS EN L'EMPRESA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA PROPIETAT INTEL.LECTUAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES SOCIALS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVESTIGACIÓ DE MERCATS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY DE PRODUCTE I GESTIÓ DE MARCA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING DE CONTINGUTS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DEFINICIÓ DE PREU I PROPOSTA DE VALOR (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISTRIBUCIÓ, LOGÍSTICA I RELACIÓ AMB ELS CANALS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING EN BUSCADORS I PUBLICITAT EN XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIES DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIES AVANÇADES EN XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ FINANCERA PER AL MÀRQUETING (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
COMUNICACIÓ 2.0 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EL PLA DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIA I GESTIÓ DE VENDES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I EXECUCIÓ D'UNA CAMPANYA DE MÀRQUETING (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
REPUTACIÓ ON LINE I IDENTITAT DIGITAL (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING SOCIAL I D'ESDEVENIMENTS (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING INSTITUCIONAL (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MITJANS DIGITALS I AUDIÈNCIES (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EMPRENEDORIA I GESTIÓ D'EQUIPS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
VIDEO MÀRQUETING (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
BRANDED CONTENT (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PUBLICITAT I PROMOCIÓ (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELABORACIÓ DE PROJECTES (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
IMPLICACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS EN LES XARXES SOCIALS (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ ESTRATÈGICA (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GROUTH HACKING (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING SENSORIAL (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY GRÀFIC I RETOC FOTOGRÀFIC (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INICIACIÓ AL NEUROMÀRQUETING I A LA NEUROECONOMIA (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Llengua estrangera I, II (1.26 MB)
Descarregar

Descarrega't el llistat de les assignatures Optatives ofertades per al curs 2018/19.

SECCIÓ 1; ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1015) Comptabilitat Financera (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1002) L'organització Empresarial: teoria i perspectives (4ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1014) Anàlisi de l'Entorn Macroeconòmic (4ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1032) Creativitat i Innovació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1055) Temes actuals d'economia -Tarda/10 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1039) Projectes Empresarials Universitaris (5 ECTS) (reconeixements d'activitats cursades al llarg de la carrera. No és pròpiament una assignatura a cursar)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1158) Strategic Procurement Innovation (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SECCIÓ 2: FONAMENTS DE MÀRQUETING
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5041) Iniciació al Neuromàrqueting i a la Neuroeconomia -Tarda/40 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5054) Disseny gràfic i retoc fotogràfic -Tarda/40 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5056) Màrqueting sensorial -Tarda- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5043) Video-Màrqueting -Tarda/30 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SECCIÓ 3: COMUNITATS I MÀRQUETING APLICAT
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5044) Certificació Google Analytics -Tarda/40 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6048) SoLoMo: Publicitat i promoció: Estratègies en Mobilitat, proximitat i geolocalització -Tarda/40 places- (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5055) Branded content -Tarda/40 places (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5057) Mobile màrqueting (semipresencial) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5058) Grouth Hacking (semipresencial) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre