Criteris d’accès

  • Enginyers de Grau dels àmbits industrial, informàtic i de les telecomunicacions
  • Titulacions equivalents o superiors en els àmbits de l’enginyeria esmentats

Titulació

Màster propi en Indústria 4.0 expedit per la Universitat Oberta de Catalunya i l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Organitzat per: