Màsters universitaris

 • 1
  Màster en Emprenedoria i Innovació

  ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES SOCIALS I DE L'EMPRESA 

  Propera edició: octubre de 2019

  Aquest màster combina en un sol programa tots els elements acadèmics, professionals, estructurals i humans que fan possible que els estudiants transformin les seves idees innovadores en negocis reals. Títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

  accedeix

 • 2
  Màster en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

  ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

  Propera edició: setembre de 2019

  Aquest màster ofereix una formació d’excel·lència a professionals de la salut amb inquietuds en la recerca sobre patologia crònica i que tinguin la necessitat d’enfrontar-se als nous reptes que requereix l’atenció integrada al pacient i als seus familiars. 

  accedeix

   

   

MÀSTERS I POSTGRAUS PROPIS

 

 

Màster en Indústria 4.0

Propera edició: octubre de 2018

Programa dissenyat per a actualitzar  els coneixements dels professionals en l’àmbit de l’enginyeria i la gestió, per tal d’afrontar el procés de transformació digital i el pas cap a la Indústria 4.0.

 


 

 

Postgrau en Desenvolupament i integració de Sistemes Ciberfísics

Propera edició: octubre de 2018

Programa centrat en les tecnologies de sensors, comunicacions sense fils, processament i emmagatzematge de dades, computació en el núvol i aprenentatge automàtic utilitzats en l'àmbit de la Indústria 4.0.

 


 

 

Postgrau en Fabricació Intel·ligent i Transformació Digital de l’Empresa

Propera edició: octubre de 2018

Programa centrat principalment en la funció de producció de l'empresa, analitzant els importants canvis produïts per la transformació digital, tant a nivell de processos i d'organització com de cultura i de desenvolupament de negoci i, a la vegada, combinant els enfocaments estratègics i operatius.

 


 

 

Postgrau en Guió i Direcció d'Actors

Propera edició: octubre de 2018

L’objectiu fonamental d’aquest postgrau és dotar al participant dels recursos necessaris per a la narració d’històries i per a la ideació i desenvolupament del guió d’un projecte de ficció o documental.

 


 

Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital

Propera edició: octubre de 2018

Elabora i gestiona eficientment un Pla de Social Media i Màrqueting Digital en un context professional.

 


 

 

Postgrau en Direcció i Gestió Públiques

Propera edició: setembre de 2018

Formació en direcció i gestió per als comandaments de les administracions catalanes i del seu sector públic davant d'una societat complexa i canviant. En col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)

 


 

 

Postgrau en Comptabilitat Financera

Propera edició: gener de 2019

Aquest postgrau et permet obtenir coneixements profunds de la normativa comptable i l’anàlisi financer, per desenvolupar-te en un departament intern o com assessor free-lance.

 


 

 

Postgrau en Gestió de Cooperatives i Empreses d'Economia Social

Propera edició: març de 2018

L’objectiu fonamental d’aquest postgrau és capacitar professionals i/o recent titulats per a realitzar activitats d’administració i gestió en el camp de l'economia social i cooperativa. Curs 100% subvencionat.

 

Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva

Propera eidició: octubre de 2018

Es tracta d’un màster que respon a les exigències professionals relacionades amb la preparació física en qualsevol nivell (activitat física i salut, malalties o patologies habituals, rendiment esportiu), la prevenció de malalties amb la pràctica regular d'activitats físiques i la readaptació a l'exercici físic en cas de lesió o patologia.  

Màster en Atenció a la Persona en Situació d'Urgència i/o Emergència

Propera edició: octubre de 2018

L’objectiu principal d’aquest màster es proporcionar als metges i infermers/es els coneixements necessaris perquè puguin fer raonaments lògics, tinguin pensament crític i aprenguin a prioritzar les cures i les habilitats especifiques per tal de proporcionar una atenció integral de qualitat i d’eficiència al malalt crític en situació d’urgència i emergència davant d’una altíssima pressió i estrès. 

Postgrau en Seguretat del Pacient

Propera edició: febrer de 2019

Assegurar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la formació d'experts en seguretat del pacient i gestió del risc sanitari, mitjançant un aprenentatge integrat i multidisciplinari. 

 

Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic

Propera edició: gener de 2019

L'objectiu principal d'aquest Postgrau és proporcionar als professionals d'infermeria una formació específica que permeti l'adquisició de competències per atendre a la persona durant tot el procés quirúrgic. 

 

Postgrau d'Especialització en el Pacient amb Ferida de Cicatrització Complexa. Ferides Cròniques

 Propera edició: gener de 2019

El valor diferencial d’aquest Postgrau és crear líders amb un alt nivell de coneixement i motivació per millorar la qualitat de les cures infermeres que reben els pacients amb ferida de cicatrització complexa.