Què has de portar

Documentació obligatòria 

IMPORTANT:

La presentació de la documentació requerida és una condició imprescindible per formalitzar la matrícula, per dur a terme la gestió de l’expedient i per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllat d’expedient, etc.)

Com funciona l'assignació de grups de classe? les assignacions de grups els adjudicarà el centre en el moment de la matrícula. En el cas dels estudis que tenen horaris de matí i tarda (Mitjans Audiovisuals) podran triar horari de matí o tarda per ordre d'assignació i nota d'accés fins a completar els grups. El centre es reserva la possibilitat de fer canvis de grups per reajustament d'aquests, sempre dins la franja horària assignada a la matrícula.

 

 • Imprès normalitzat de dades personals

 • Imprès normalitzat de cessió de drets d'imatge  i veu

 • Imprès normalitzat Reglament Internet del TecnoCampus

 • Fotocòpia del DNI, o per estrangers el NIE/ Passaport 

 • Foto carnet (s'ha d'enganxar a l'imprès de dades)

 • Resguard de l'enquesta on-line i fotografia digital

 • Original del resguard acreditatiu del pagament del trasllat que faciliten a la universitat de procedència (únicament alumnes que tenen començats els estudis universitaris)

 • Imprès "Junts per l'Esport" . Trobaràs informació en el següent enllaç

Documentació optativa

 • Si ja disposes d’un certificat acreditatiu de nivell B2 o superior (com ara, el First (FCE) o el CAE d’anglès, el Goethe-Zertifikat B2 o C1 d’alemany, el DELF B2 o el DALF C1 de francès, el CELI 3 o 4 d’italià o el Certificat Avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes de qualsevol d’aquestes llengües), presenta’l, juntament amb una fotocòpia. Consulta la normativa publicada al DOGC 

 • En cas de sol·licitud de convalidacions de crèdits de cicle formatiu de grau superior: Imprès reconeixement CFGS (amb els documents especificats a l'imprès: Original  del CFGS) Consulta si el teu CFGS té convalidacions al teu Grau i quines assignatures en el següent enllaç

 • En cas de sol·licitud de reconeixements de crèdits d'estudis universitaris iniciats: Imprès Reconeixements/convalidacions estudis universitaris (amb els documents especificats a l'imprès) (És necessari prèviament posar-se en contacte amb el coordinador del Grau) 

 • En cas de delegar en algú diferent de l’alumne la matriculació: Imprès autorització de matrícula

 • En casos de sol·licitud de bonificacions com ara família nombrosa, discapacitat, etc: Per bonificacions de matrícula, consulta els documents en cada cas en el següent enllaç

 • En cas de sol·licitud del compte de crédit CrediCompte Estudis Sabadell Consumer, el dia de la matrícula hauràs de portar EN FORMAT.jpg per penjar-ho a l’aplicació:
•Fotocòpia DNI/NIE de qui pagarà el crèdit
•Fotocòpia del document acreditatiu del núm. de compte on consti el/els titular/s (llibreta o rebut domiciliat)