Jose María Pina

Entrepreneurship Director Keiretsu Forum Barcelona

Economics degree UB Barcelona. Master en màrqueting (DAF) ESADE. Product Manager Comercial en UNASA (Matèries plàstiques, Distribuïdora de Filial de Basell i Ticona), Product Manager en AYEN (Parament i productes de neteja, Consum). Sènior Product Manager en AKZO NOBEL (fabricació de pintures; 300 empleats en la filial espanyola, Consum). Group Product Manager en NUBIOLA INORGANIC PIGMENTS (Pigments inorgànics-Sector industrial pintura & plàstic). Soci Fundador i Gerent en Sistemes tècnics de Coloració S.L.-StColor. 

 
Expert en operacions i gestió orientada a mercat.