Actualment, la nostra Universitat disposa de la Carta Erasmus d'Educació Superior 2014-2020 amb un total de 65 universitats europees de 21 països diferents.

Aquests convenis regulen les condicions de mobilitat entre estudiants i professors, permeten la realització de programes de formació conjunts i faciliten la formació de consorcis internacionals per a participar en les convocatòries de projectes de recerca de la Comissió Europea.

DESTINACIONS A EUROPA SEGONS LES DIFERENTS ESCOLES DEL TECNOCAMPUS

Les llistes es poden veure sotmeses a canvis. 

Destinacions a Europa - ESCSET (434.98 KB)
Descarregar
Destinacions a Europa - ESUPT (421.02 KB)
Descarregar
Destinos en Europa - ESCS (427.17 KB)
Descarregar