Modificacions en la matrícula

Canvi de grup UPF

Finalitat

Canviar de grup en una o vàries assignatures, d’acord amb els horaris establerts de cada grau.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de 2on, 3er i 4art curs de qualsevol grau del TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

Obligatòria: Instància específica de canvi de grup

Termini per sol·licitar-ho

17 primers dies a comptar del de l’inici del curs acadèmic.

Cost

Durant els 10 primers dies a comptar des de l’inici de les classes no té cap cost. Durant els posteriors 7 dies tindrà el cost establert a les taxes per gestions acadèmiques del TecnoCampus. Enguany 50 eur.

Resposta que obtindrà

Notificació de l’admissió o denegació del canvi de grup. També es podrà consultar el canvi a l’expedient acadèmic i al moodle.

Temps de resposta

Menys de 72 hores.

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

No disponible

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'Informació a l'Estudiant