Ajuts i finançament estatals

Et presentem les principals convocatòries obertes d’ajuts de finançament estatal per a start-ups i pimes catalanes. Si vols obtenir més informació, pots contactar amb Yolanda Fernàndez, responsable de finançament empresarial de TecnoCampus. Email: yfernandez@tecnocampus.cat

Acció estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD)

Objecte: ajuts per projectes d’I+D en l’àmbit de les TIC

2 subprogrames:

 • Subprograma Impuls Tecnològic: adreçat a l’impuls de tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC mitjançant l’execució de projectes d’alt risc tecnològic. Adreçat a empreses constituïdes abans del 31/12/2013.
 • Subprograma EUREKA:  projectes que hagin obtingut l’acreditació de la pertinença a algun clúster TIC de EUREKA, PENTA, EURIPIDES, ITEA3 I CELTIC-PLUS.


Tipologia de projectes:

Projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental que s’enquadrin en les següents prioritats temàtiques:

 • Indústries de futur
 • Internet de futur
 • Components i sistemes
 • Cloud Computing
 • Tractament massiu de dades
 • Supercomputació
 • Robots i sistemes autònomes
 • Ciutats intel·ligents
 • Internet de les coses
 • Fabricació additiva (Impressió 3D)

B) Indústria connectada 4.0

c) Ciberseguretat i confiança digital

d) Salut i benestar

e) agroalimentària i gestió ambiental, eficiència energètica

f) transport i logística

g) Continguts digitals

Modalitat i quantitat:

El pressupost mínim del projecte és de 200.000 euros. Les ajudes són una combinació de subvenció i préstec. La subvenció pot ser entre el 20 fins al 50% del projecte en funció del programa i la qualificació que se li doni al projecte. El préstec és a 5 anys, inclosos 2 de carència amb un interès del 0% i amb garanties exigides en funció de la qualificació en l’avaluació del projecte.

 

Ajuda projectes PID – CDTI

 • Tipologia del projecte: Projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei.
 • Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.
 • Nº participants: 1 (projecte individual)
 • Beneficiaris: Empreses (petites, mitjanes o grans).
 • Duració del projecte: 1-3 anys
 • Pressupost: Mínim 175K€
 • Finançament:
  • PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
  • SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%
 • Termini presentació: Convocatòria oberta tot l’any.

Consulta aquí més informació.CDTI – LIC (Línia Directa Innovació)

Objecte: Línia que finança projectes d’innovació i inversió tecnològica, que poden incloure l’adquisició d’actius fixes nous, despeses de personal, materials i col·laboracions externes.

Termini: tot l’any

Més informació

 

Enisa Joves emprenedors

Objecte: Préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució (vida no superior a 2 anys) creades per joves fins a 40 anys destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

Enisa Emprenedors

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses de recent constitució, promogudes per emprenedors, sense límits d’edat, destinats a finançar les inversions necessàries del projecte en la seva fase inicial

Termini: oberta tot l’any

Més informació

 

Enisa Competitivitat

Objecte: préstecs participatius adreçats a empreses rendibles enfocats al creixement mitjançant (1) la millora competitiva de sistemes productius i/o canvi de model productiu; (2) expansió mitjançant l’ampliació de la capacitat productiva, avenços tecnològics, augment de productes/serveis, diversificació de mercats...

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

Projectes de demostració tecnològica de CDTI

Quin tipus de projectes poden presentar-se?

Projectes de desenvolupament experimentalque comprenen la creació de prototips, demostració, elaboració de projectes pilot, assaig i validació de productes, processos o serveis nous o millorats en entorns representatius de condicions reals de funcionament.

Només seran elegibles projectes amb el més alt nivell de maduresa tecnològica:
TRL 7: Prototips funcionals en condicions semblants a l'entorn real.
TRL 8: Prototips validats, certificats i operatius en entorns reals que es puguin utilitzar comercialment.

Característiques de l'ajuda
Préstec a tipus d'interès Euribor a un any de fins al 85% del pressupost del projecte, amb un tram no reemborsable del 15% i un termini d'amortització de 7 a 10 anys, inclosos 2 o 3 de carència.

Data límit de presentació
Des de l'1 de setembre fins al 28 de desembre de 2018.

Per més informació sobre l’ajuda.