Article de la professora Esther Cabrera sobre els costos sociosanitaris de la cura de pacients amb demència

La directora de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus, Esther Cabrera, publica un article internacional en relació als costos sociosanitaris que representa la cura de pacients amb demència. És un estudi realitzat en àrees bàsiques de salut de l'Eixample de Barcelona. Els resultats demostren que la mitjana del cost mensual de la cura en la llar d'un pacient amb demència és de 1.956 €, sent la cura informal, dispensada en la majoria d'ocasions per part de familiars, la principal raó d'aquesta despesa. Una major gravetat de la malaltia, la dependència en les activitats de la vida diària, la comorbilitat i les alteracions conductuals s'associen amb majors costos.