Balanç del Gamestorming empresarial, una mirada cap al futur del TecnoCampus

A finals de l’any passat, des del TecnoCampus es va organizar una sessió per treballar conjuntament amb l'objectiu de construir les propostes de futur del parc a curt i mig termini al voltant de sis eixos: parc, networking, vincle amb el centre universitari, marca TecnoCampus, serveis per créixer i participació. En aquest sentit, volem compartir accions que des del parc hem anat implementant per donar resposta a les vostres propostes i millorar els índexs de satisfacció, d’acord amb les necessitats de les empreses usuàries. Aquí podeu llegir el resum del conjunt d'accions que s'han dut a terme:

Localització i Serveis tècnics

Aquests dos blocs de serveis tenen un vincle molt directe amb el dia a dia de les empreses del parc i són possiblement els dos blocs en els quals més s'ha treballat. Així doncs, no s'havia valorat gaire positivament els aspectes relacionats amb els serveis de climatització, internet i telefonia, els espais de menjador i alguns espais comuns. Per aquest motiu, és precisament aquí on s’ha incidit de forma més intensa durant aquest període per donar resposta a les propostes de millora:

- Creació de zones d’oci i de descans, així com creació d’espais verds: s’ha dut a terme una millora en l’aspecte i el mobiliari del vestíbul del TCM3 per donar una millor acollida i imatge a aquesta torre, i s’ampliarà el menjador amb un nou espai més equipat a la planta 4 del TCM2.

- Ampliació de la capacitat de dades: hem incrementat la capacitat de les nostres línies i, en conseqüència, hem ampliat el servei a les empreses fins a 8Mb, el doble del que tenien.

- Instal·lació d’un troncal de telefonia mòbil a la centraleta del parc per tal de reduir els costos de les trucades de fix a mòbil.

S’ha negociat i aconseguit que dues operadores (Telefònica i Jazztel) facin una instal·lació de fibra a cada planta per tal que els usuaris que ho necessitin puguin contractar fibra de forma directa als operadors.

Serveis a les empreses

El bloc de serveis a les empreses inclou aspectes d’impuls i millora del networking. Durant la jornada del Gamestorming, els participants van apuntar idees de millora en la realització dels esmorzars temàtics, concursos i jocs, esdeveniments amb marques i empreses del parc, espais de trobada informal o la creació de la figura del dinamitzador o ambaixador per ajudar en el posicionament de les empreses del parc cap a l’exterior. Algunes de les actuacions d’aquest bloc s’han centrat en:

- Augmentar les possibilitat de networking entre les empreses del parc: el passat novembre es va posar en marxa la intranet de les empreses del parc, i des de da un mes tots els treballadors ja poden accedir-hi. La majoria dels aspectes d’aquesta eina de comunicació tenen a veure amb la dinamització i l’impuls del networking amb el Business Corner, Market Place, Empresa busca Empresa, Directori, entre d'altres. També s'organitzen activitats més de caire socials com el After Work, el concurs setmanal i les propostes esportives.

Universitat Empresa

Es va comentar que no es facilitava suficient l'accés a la Borsa Talent de la Universitat, als convenis de cooperació educativa o engegar processos d’investigació o treball amb el coneixement universitari. En aquest sentit, s'han començat a impulsar algunes de les idees que es van proposar durant el Gamestorming:

- Millorar el procés per obrir els convenis de col·laboració educativa a les empreses, per la qual cosa s’ha fet un esforç per simplificar el procés i s’ha explicat amb una visita a cada empresa les opcions que ofereixen des dels Servei de Carreres Professionals i el programa Alumni.

- S’han incorporat enllaços a la intranet i s'ha augmentat el nombre de referències d’actuacions d'empreses del parc tant al butlletí del parc com a la pàgina del TecnoCampus i també s'informa de les jornades i activitats rellevants i amb interès empresarial que les escoles universitàries realitzen en el campus universitari amb rellevància i interès empresarial.

En general, i en relació a la percepció que les empreses allotjades al parc tenen del Tecnocampus, cal destacar que s'ha de treballar més la marca TecnoCampus com un valor important a l’hora de decidir localitzar l'activitat d'una empresa al parc.  Ampliar la difusió de les activitats i augmentar la presència en mitjans de comunicació són algunes de les accions que també segueixen aquesta línia. A dia d'avui el parc es troba en els seus nivells més alts d'ocupació i, per tant, som conscients que cal treballar de forma més intensa per millorar allò que valoren més les empreses per seguir creixent i construint conjuntament el parc TecnoCampus.