Casos #exitCreatic: SAMCLA

Les noves tecnologies són clau en tots els sectors i les administracions públiques no en són una excepció. Les aplicacions intel·ligents s’han convertit en un ingredient indispensable que permet als ajuntaments adaptar els serveis a la realitat i evitar el malbaratament de recursos en l’època de les anomenades smart cities (ciutats intel·ligents).

Aquest és el cas de l’empresa SAMCLA, fundada per Manel Claus i Jordi Samon, que des de mitjans del 2007 és un actor important en el sector de la telegestió de l’aigua de reg de zones verdes en espais públics i privats. Actualment més de 100 municipis en 6 països diferents apliquen les seves solucions, que permeten la gestió tècnica a distància de qualsevol instal·lació o servei, millorant així no només la gestió quotidiana dels municipis, sinó també la seva sostenibilitat.

Després de celebrar els 15 anys dels Premis Creatic el passat mes de novembre, seguim amb una sèrie d'entrevistes per donar a conèixer diferents emprenedors i emprenedores que van guanyar el premi en alguna edició.

Com van ser els inicis?
L’empresa SAMCLA va néixer el setembre del 2002 i tant bon punt vam començar l’aventura ens vam instal·lar a la incubadora d’empreses de l’IMPEM, a Mataró. L’any següent ens vam presentar als Premis Creatic, amb la sort de guanyar l’edició.

Què va representar guanyar aquest premi?
Ens va carregar les piles, ja que els començaments són molt complicats i guanyar aquest premi va ser clarament un estímul, un plus d’il·lusió. En aquest sentit, estem molt agraïts i pensem que va ser una empenta, si més no emocional, molt important.

Exactament, quin és el servei que oferiu?
SAMCLA dissenya, fabrica i, si cal, instal·la sistemes i equips electrònics de telegestió, orientats a fer que els nostres clients, inicialment ajuntaments, estalviïn en el consum d’aigua i en les tasques dedicades a la gestió dels regs i al seguiment i control dels consums. Amb aquest objectiu, oferim un producte que, de forma remota, permet qualsevol manipulació dels punts de reg, elimini els desplaçaments dels tècnics i eviti fuites incontrolades. També que, automàticament, el sistema aturi tots els regs de forma immediata, per exemple en cas de pluja, vent fort, baixa temperatura... En l’actualitat, SAMCLA ha tret al mercat una variant domèstica del producte que permet realitzar totes aquestes tasques a nivell residencial. És a dir, SAMCLA porta el seu producte professional al mercat de la vivenda particular. També darrerament i en l’àmbit públic, SAMCLA obra el ventall a altres serveis com pot ser la telegestió per controlar el nivell de residus dels contenidors i la seva eficient recollida selectiva.


Quins són els vostres principals clients?
A dia d’avui, som a més de 100 municipis en 6 països dins de l’àmbit europeu. Aquest sistema de telegestió va començar enfocat a l’entorn públic, als ajuntaments i grans administracions, però darrerament també ens orientem cap al sector privat. La crisi del sector públic ens va obligar a reinventar-nos i vam decidir obrir-nos a entorns privats i internacionalitzar-nos. D’aquesta aposta n’ha sortit un sistema de telegestió, el SAMCLA® SMARTHOME, dirigit al sector residencial particular.

Imagineu el futur treballant tant en el sector públic com en el privat?
Sí. Creiem que hi ha una oportunitat important de fer coses fàcils, econòmiques i que puguin ser d’ús quotidià. Hem fet un esforç per fer un producte atractiu, més econòmic, fàcil d’instal·lar-se pel propi client i obert a nous àmbits potencials de la telegestió que ens trobem en el nostre dia a dia i fins i tot a casa nostra. En aquesta línia doncs, s’incorpora el control d’il·luminacions, tendals, calefaccions, piscina, consums d’aigua domèstics, etc. Es tracta de fer arribar el concepte smart tant al sector públic com al sector privat residencial.

Podríem dir que veieu un futur esperançador per a SAMCLA...
La connectivitat de les coses és una tendència a l’alça, i continuarà així sempre i quan li donem una utilitat i ens aporti beneficis En aquest sentit, estem il·lusionats perquè pensem que hi ha un mercat global molt important i que, per sort, a dia d’avui tenim una marca clarament consolidada i reconeguda i ens trobem en un moment òptim per engegar i tirar endavant projectes cada vegada més ambiciosos.