El TecnoCampus acollirà una jornada participativa sobre universitats del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement

El TecnoCampus acollirà el proper 28 de novembre una jornada del Procés participatiu del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. La jornada se centrarà en la “Dimensió global de l'educació superior”, i hi poden assistir totes les persones interessades a aportar el seu punt de vista sobre la matèria. Cal fer, prèviament, la inscripció.

L’objectiu del Pacte és establir uns pilars sòlids que permetin crear una societat basada en el coneixement, crear una estratègia compartida entre els àmbits de l’educació superior, la recerca i la innovació, l’economia productiva i tot el seu teixit empresarial així com el conjunt d’agents polítics i socials, afavorir que la innovació sigui l’eix vertebrador en el disseny de les futures polítiques del Govern, per tal que el percentatge d’activitat econòmica basada en el coneixement se situï en valors comparables als de països capdavanters com ara Àustria, Dinamarca o Suècia; i avançar cap a un país profundament basat en el coneixement, que doni resposta tant als reptes socials com els econòmics, tant en competitivitat com en ocupació, ja que el coneixement impacta en la qualitat.