El professor Ismael Hernández publica un article a la revista "Rural History: Economy, Society, Culture"

Ismael Hernádez, professor de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, ha escrit un article a la revista Rural History: Economy, Society, Culture, que es va publicar el passat mes d’octubre . Amb el títol "Economic Growth and Biological Innovation: The Development of the European Dairy Sector, 1865–1940”, l'article proposa un cas d’estudi sobre la incidència de les innovacions biològiques en el desenvolupament dels sectors agrari i ramader, un aspecte poc estudiant del creixement econòmica. L’article ha estat escrit conjuntament amb el professor Josep Pujol-Andreu, del Departament d’Economia i Història Econòmica de la UAB.

En l'article, que es pren com a referència la ramaderia i el sector lleter, es proposen novenes referències estadístiques sobre l’evolució del sector lleter a diferents països d’Europa occidental, i s’avalua la incidència que van tenir en el desenvolupament del nombre de bestiar productor i en els rendiments. El text se centra sobretot  en les races de bestiar que es feien servir i en les possibilitats per millorar-les. En aquest sentit, l’article mostra com en el centre i nord d’Europa les innovacions en races van ser notables, però que el seu impacte a Espanya va ser reduït fins a ben entrat el segle XX.