La professora Esther Cabrera participa en el tribunal d’una tesi a la Universitat de Navarra

La professora Esther Cabrera, directora de l’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus, va assistir com a convidada en el tribunal d’una tesi presentada a la Universitat de Navarra el dimarts 21 de juny.
La tesi es titula “Conociendo el significado que tiene para la persona vivir con una insuficiencia cardíaca crónica” i és un estudi qualitatiu en el qual es descriuen les vivències de les persones que han de conviure amb una malaltia crònica, que deteriora tant la salut com la vida personal dels qui ho pateixen.