Professors del TecnoCampus participen en un congrés sobre com millorar la gestió dels Treballs de Final de Grau

Dolors Celma, Patrícia Crespo i Enric Camón, professors de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, van participar els dies 14 i 15 de setembre al II Congrés Interuniversitari sobre el Treball Final de Grau (TFG), celebrat a Valladolid. Es tracta d’un congrés que pretén esdevenir un punt de trobada per analitzar els reptes que els Treballs de Final de Grau presenten a les institucions d’Educació Superior i contrastar diferents models de gestió adoptats fins ara per universitats espanyoles, però també europees.

En el congrés, els docents del TecnoCampus van dur a terme la ponència “L’avaluació del TFG mitjançant rúbriques a través del portafolis electrònic: seguiment i millora de qualitat”, on van presentar les principals característiques del model de gestió de Treball Final de Grau que se segueix des de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa.

En aquest sentit, van explicar que la utilització de la plataforma Moodle i les directrius dels portafolis són especialment útils per registrar la majoria d’evidències generades durant la realització de les tasques implícites en un TFG. Per altra banda, van afirmar que la utilització de rúbriques com a element de valoració permet dur a terme una valoració més objectiva i, a la vegada, introduir un ventall més ampli d’ítems a avaluar tant pel que fa als continguts com a les competències de l’estudiant aplicades al TFG.