Proves ACOE al Grau en Infermeria

L’Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus ha celebrat els dies 28,29 i 30 de març les proves d’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE), adreçada als estudiants de tercer curs del Grau en Infermeria.

Les ACOE són un format d’avaluació que posa a prova a l’estudiant a partir de situacions reals en les quals participen actors i avaluadors. En aquesta prova, els estudiants tenen dos minuts per llegir la descripció de la situació i, al so d’un timbre, han d’accedir a l’escenari. Des d’aquest instant disposen de deu minuts per afrontar i resoldre la situació plantejada.

Aquest tipus d’avaluació és clau per als estudiants ja que els serveix per posar a prova els seus coneixements, habilitats i destreses com a futurs professionals. Al final es detalla el nivell de cada estudiant sobre habilitats tècniques, coneixement i pensament crític, destreses interpersonals o comunicació oral, entre d’altres aspectes. A més, se’ls entrega un informe sobre la nota, amb informació sobre els components avaluats, i uns gràfics que els serveixen per interpretar el seu rendiment.