El TecnoCampus ampliarà les instal·lacions per donar cabuda a més de 3.000 estudiants

El TecnoCampus inicia aquest mes les obres de construcció a l’edifici del Rengle -situat just al costat de la seu del parc- d’un nou aulari on es traslladarà el proper curs l’Escola Superior de Ciències de la Salut, un dels tres centres universitaris del parc. La inversió, que se situarà al voltant d’un milió d’euros, és crucial per disposar de noves aules i espais de treball que donin cabuda al creixement del nombre d’estudiants. Aquets matí la presidenta del TecnoCampus, Dolors Guillén; el director general del TecnoCampus, Jaume Teodoro, han visitat l'espai on se situarà aquets nou espai per a estudiants.

La bona acollida dels estudis del TecnoCampus, impartits tots amb el segell de la Universitat Pompeu Fabra, ha fet que la xifra d’estudiants sigui actualment de 2.915 (2.889 de grau i 26 de màsters). Amb el desplegament dels graus actuals i la posada en marxa de nous, es calcula que el nombre de matriculats superarà àmpliament els 3.000 el proper curs. Després de créixer amb noves aules el curs passat, ocupant les que tenia disponibles CETEMMSA en el mateix edifici, ara s'afronten aquestes obres d'ampliació, que possibilitaran el creixement d'alumnes dels propers cursos.

L’oferta del TecnoCampus per al curs 2016-2017 es reforça i continua la línia ascendent dels darrers cursos amb una nova proposta formativa creada a partir dels graus existents. Es tracta de l’Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació i el Grau en Disseny i Producció de Videojocs, que es podran cursar conjuntament en una nova doble titulació. A més, s’introdueix la simultaneïtat d’estudis dels graus en Electrònica Industrial i Automàtica i Informàtica de Gestió, que es podran cursar en cinc anys i un trimestre.

Pel que fa a l’àmbit de socials, cal destacar novament l’oferta del Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació amb docència en anglès, primer del Tecnocampus impartit totalment en aquesta llengua.

Quant a l’oferta de postgraus, el TecnoCampus participa en un estand conjunt de tot el grup de la Universitat Pompeu Fabra al Saló Futura. S’hi informarà d’una oferta de continuació dels graus en la qual destaquen els dos màsters universitaris oficials: el d’Emprenedoria i Innovació i el de Cronicitat i Dependència. A banda d’aquests dues titulacions de màster universitari, el TecnoCampus ha desenvolupat una àmplia oferta de postgraus professionalitzadors en els àmbits de la salut i la tecnologia.

Beques socials i Jornada de Portes Obertes

Per facilitar l’accés als estudis del parc, el TecnoCampus té en marxa un programa de beques socials mitjançant les quals es pot assolir la gratuïtat de la matrícula si es compleixen determinats requisits econòmics i acadèmics. A més, tots els estudiants tenen l’opció de finançar a interès zero i pagar a terminis sense recàrrecs l’import de la matrícula, gràcies a l’acord que té el TecnoCampus amb una entitat bancària.

Per informar de tots aquests aspectes, el TecnoCampus organitza el 16 d’abril una Jornada de Portes Obertes adreçada a estudiants i familiars perquè coneguin de primera mà els estudis, els docents i les instal·lacions on s’imparteixen.