VII Fòrum d’inversió Tecnocampus, 21 de juny

Què és? Espai on els emprenedors donen a conèixer els seus projectes davant dels inversors del Club Inversió Tecnocampus amb la finalitat de captar recursos per al seu creixement i la seva consolidació.

A qui està adreçat? A emprenedors i empreses de l'entorn Tecnocampus amb necessitat de finançament per poder créixer i/o consolidar-se.

Quins són els objectius ? Incrementar les possibilitats d’accedir al finançament privat, d’empreses innovadores i/o tecnològiques sorgides del territori i ser un instrument que afavoreixi la connexió entre emprenedors, empreses e inversors.

Busquem els 7 millors projectes innovadors amb elevat potencial de creixement que estiguin en fase d’aixecar capital d'inversors privats (Business Angels o Venture Capital)

Entre tots el projectes rebuts preseleccionarem els 9 millors que participaran al Pitch Readiness del proper 6 de Juny en el qual presentaran el seu projecte. Posteriorment, el comitè avaluador seleccionarà els 7 projectes que finalment participaran al Fòrum d'Invversió TecnoCampus  del proper 21 de Juny.

Presenta la teva candidatura fins al 30 de maig

Per a participar haureu de emplenar el formulari que us podreu descarregar aquí  i ens l'haureu de fer arribar a la següent adreça de correu electrònic foruminversio@tecnocampus.cat