Pla d'estudis

Per a l'obtenció del Màster serà obligatori tenir els 90 ECTS resultants dels mòduls obligatoris (60ECTS), del mòdul d' itineraris formatius de 20 ECTS (a escollir entre els 2 oferts) i del mòdul del treball de recerca final de Màster (10 ECTS)