POSTGRAU EN ANALÍTICA WEB I BUSINESS INTELLIGENCE

Objectius

Objectius generals
Dotar a professionals i empreses, des de la petita i mitja empresa fins a les grans corporacions, de coneixements i habilitats per a la selecció, recollida i gestió d'informació que contribueixi a la millora de l'eficiència i al major encert en les decisions estratègiques i operatives del negoci.

Objectius específics
Conèixer les implicacions empresarials per a l'aplicació d'una estratègia d'intel•ligència de dades i els seus beneficis. Realitzar una venda interna en les organitzacions per transmetre el valor de prendre decisions sobre la base de dades.

- Establir una estratègia de mesurament i d'intel·ligència de dades des de l'inici d'un projecte web o, en general, un projecte de negoci.
- Ajudar en la definició d'objectius de màrqueting i establir Indicadors Clau de Rendiment (KPIs).
- Instal·lar, configurar i interpretar a través de Google Analytics les diferents mètriques i informes.
- Conèixer les mètriques importants de qualsevol entorns digital i accions de màrqueting (web, apps, xarxes socials, i-commerce, SEU, Campanyes)
- Implementar tècniques d'optimització i testing per millorar l'impacte i els resultats de les accions dutes a terme.
- Integrar l'analítica digital i de negoci amb el CRM, conèixer el valor dels diferents segments d'usuaris i rendibilitzar les inversions de l'empresa.