POSTGRAU EN ANALÍTICA WEB I BUSINESS INTELLIGENCE

Pla d'estudis

MÒDUL I: Introducció a l'Analítica Digital i Business Intelligence (4ECTS)
- Què és el Business Intelligence i para què serveix
- Influència organitzativa, coordinació entre les diferents àrees d'una empresa
- Perfil i competències que ha de tenir l'analista digital i de negoci.
- Metodologia de base per dur a terme una estratègia de BI
- Què és l'analítica digital i para què serveix

MÒDUL II: Intel·ligència de Clients (6 ECTS)
- Introducció. De la “quota del mercat” a la “quota del client”
- Metodologia general per al desenvolupament de projectes d'Intel·ligència de Clients
- Principals tècniques d'anàlisis i de la mineria de dades per a la Intel•ligència de Clients
- Casos pràctics
- Conclusions. Principis generals d'orientació en Intel·ligència de Clients.
- Últimes tendències (Big data).

MÒDUL III: Objectius i KPIs (4 ECTS)
- Establiment d'objectius de màrqueting i KPIs generals
- Identificar els diferents objectius i KPIs en funció del tipus de negoci
- Casos pràctics

MÒDUL IV: Google Analytics, configuracions (6 ECTS)
- Funcionament de Google Analytics
- Coneixements bàsics
- Configuracions avançades
- Casos pràctics

MÒDUL V: Google Analytics, interpretació d'informes (6 ECTS)
- Definició de terminologia, mètriques bàsiques, gràfics i diferents funcionalitats.
- Interpretació d'informes d'usuari
- Informes específics per font de tràfic i per accions de SEU, SEM, Social Mitjana, campanyes de display i newsletters.
- Informes de contingut
- Informes de conversió
- Informis per Apps
- Casos pràctics

MÒDUL VI: Optimització i testing (4 ECTS)
- Tècniques d'optimització i eines
- Optimització centrada en la Usabilidad i Experiència d'usuari (UX)
- Anàlisi qualitativa
- Avaluació de models
- Casos pràctics

 

Modalitat online

• Aula d'entrenament en l'ús de la plataforma digital (durant una setmana).
• Metodologia activa en la qual l'estudiant és el protagonista.
• Formació online en un entorn virtual en el qual els estudiants aporten, participen i construeixen acompanyats pels tutors, professionals del sector.
• Relació directa amb especialistes de reconeguda experiència en cadascun dels àmbits de treball del curs.
• Avaluació contínua dels mòduls i assignatures, amb un seguiment personalitzat per part dels tutors que permet avançar i aprofundir segons l'interès de cada participant.