REQUERIMENTS I TITULACIÓ

Criteris d’accès
  • Diplomats i Graduats en Infermeria
Titulació
  • Titulats universitaris: Diploma de Postgrau expedit per la Universitat Pompeu Fabra
Altres certificats
  • Certificat en Suport Vital Avançat pel Consell Català de Ressuscitació.                                         

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ                                        

Per poder accedir al Postgrau, en primer lloc cal emplenar i enviar el formulari de preinscripció i sol·licitar l’admissió presentant la documentació segons els requeriments del curs:

  • Títol universitari o resguard
  • Currículum Vitae
  • DNI o Passaport

Si vols iniciar el procés d’admissió fes clic aquí.

Una vegada valorada la documentació rebuda, t'enviarem una carta d'admissió i un cop admès/sa ja podràs iniciar el procés de matrícula.
 
Per reservar la plaça, s'ha d'abonar 200€ (aquest import només es retornaria en cas d'anul·lació o aplaçament del curs). Aquest import es descomptarà del total de la matrícula.
 
En el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar el títol original o còpia compulsada o bé resguard del títol (*)
 
(*) Si el títol és de la UE de parla no anglesa recordem que caldrà traducció jurada del títol en espanyol.
 
Si el títol no està expedit en un estat membre de la UE caldrà revisar el conveni bilateral del país amb el Ministeri d'Educació i si s'escau caldrà legalitzar-lo (Postil·la de La Haia) en el país on s’hagi expedit el títol

 

Tens alguna consulta sobre la teva titulació?

Contacta amb nosaltres

DESCOMPTES, AJUTS I FINANÇAMENT

Descomptes
 
5% de descompte per preinscripció realitzada fins el 10 de novembre (descompte acumulable*)
10% de descompte per Alumni TecnoCampus.
10% de descompte per a treballadors d’empreses ubicades en el parc empresarial del TecnoCampus.
15% de descompte als professionals dels centres/institucions sanitaris conveniats/des amb l'ESCS.
 
Consulta si el teu centre/institució té conveni aquí
 
*Descompte màxim aplicable el 15%
 
Finançament
 
El Tecnocampus compta amb ofertes de diferents entitats bancàries per tal que puguis finançar els Estudis de Postgrau i pagar la matrícula en còmodes quotes fins a 12 mesos sense interessos.  Més informació
 
Bonificació per a treballadors d’empreses
 
Aquest curs es pot bonificar per la Fundació Tripartita ja sigui com acció formativa o com a permís individual de formació al tractar-se d’un curs de postgrau amb títol propi d’una universitat.  En el segon cas, la quantitat a bonificar per l’empresa s’afegeix al crèdit de formació que l’empresa ja disposa.
 
El TecnoCampus assessora en la gestió de la bonificació dels cursos: crèdit de formació contínua i els permisos individuals de formació (PIF).

Tens algún dubte sobre ajudes o finançament?

Contacta amb nosaltres

Organitzat per: 

 

Amb col·laboració de: