Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra

Dates: de l'11 de novembre de 2017 fins al 5 de maig de 2018
Durada: 26 ECTS / 260 hores
Dies i horaris: divendres de 16 a 21h i dissabtes de 9 a 14h
Modalitat: presencial
Orientació: professional
Idiomes: castellà i català
Preu: 2.490 € (taxes incloses)

 
 

Informació i assessoramet tècnic:
Ivet Compañó / Mireia Mas: bioarquitectura@latercerapell.com
Coordinadores del Postgrau

Sol·licitud d'informació i inscripcions:
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

 

Presentació

En aquests moments és imprescindible plantejar noves prioritats i maneres de fer en el món de l’arquitectura i la construcció. El trasbals patit a la professió ens ha de servir per treballar i fer que canviïn les maneres de fer i d’actuar. El camí de l’ecologia i la salut en l’edificació són visions que faran que aquest ram adquireixi una nova dimensió molt mes interessant, enriquidora i crítica fins i tot.

Per necessitats econòmiques i socials com la reducció de la demanda energètica a l’edificació, el coneixement i ús d’energies renovables, i nous problemes que van apareixent a la nostra societat com la pobresa energètica o les malalties associades a l’edificació (Síndrome edifici malalt, sensibilitat química, Electro Hiper Sensibilitat, etc.) la demanda de professionals capacitats ens aquests àmbits anirà cada cop més en augment.

Per tant, l’objectiu del Diploma de Postgrau en Bioarquitectura que presentem és proporcionar una formació sòlida i consolidada a professionals del sector de la construcció sobre construcció saludable i eficient per tal d’afrontar els reptes que se’ns presenten a nivell global. 
 

A qui va dirigit

A tècnics, estudiants i professionals del sector de la construcció i l’arquitectura, l’urbanisme, a especialitats d’enginyeria lligades a la construcció, i tot aquell que intervingui en la gestió i creació (administracions i promotors) d’espais privats i públics, tancats o lliures. 

A professionals de la salut i de les ciències ambientals amb la sensibilitat i la voluntat d’incorporar tots aquests paràmetres que serviran per ampliar el seu àmbit de treball.

A tota aquella persona conscient de la necessitat vital que hi ha de fer un canvi global orientat a l’ecologia i la sostenibilitat.
 

Sortides profesionals

No es tracta pas d'una nova carrera o una feina nova sinó d'un reciclatge i reorientació de moltes feines existents. Arquitectes, aparelladors, enginyers de l'edificació, constructors i industrials, terapeutes i metges, i estudiants, que aposten per un futur millor i el volen fer possible.

S'obtindrà una especialització en coneixements sobre materials i tècniques naturals, en càlcul d'eficiència energètica i coneixement de les energies renovables, en estratègies de disseny bioclimàtic passiu per a les construccions, i saber quin és el camí de la transformació a una nova era.
 


Organitza:

              

 

 

 

 

 

 

Amb el patrocini de: 

Amb el patrocini de: