Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra

Dates: de l'11 de novembre de 2017 fins a l'11 de maig de 2018
Durada: 26 ECTS / 260 hores
Dies i horaris: divendres de 16 a 21h i dissabtes de 9 a 14h
Modalitat: presencial
Orientació: professional
Idiomes: castellà i català
Preu: 2.490€ 
Places: 25

Matrícula: del 23 al 31 d'octubre del 2017
 

Informació i assessoramet tècnic:
Ivet Compañó / Mireia Mas: bioarquitectura@latercerapell.com
Coordinadores del Postgrau

Sol·licitud d'informació i inscripcions:
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

Presentació

En aquests moments és imprescindible plantejar noves prioritats i maneres de fer en el món de l’arquitectura i la construcció. El trasbals patit a la professió ens ha de servir per treballar i fer que canviïn les maneres de fer i d’actuar. El camí de l’ecologia i la salut en l’edificació són visions que faran que aquest ram adquireixi una nova dimensió molt mes interessant, enriquidora i crítica fins i tot.

Per necessitats econòmiques i socials com la reducció de la demanda energètica a l’edificació, el coneixement i ús d’energies renovables, i nous problemes que van apareixent a la nostra societat com la pobresa energètica o les malalties associades a l’edificació (Síndrome edifici malalt, sensibilitat química, Electro Hiper Sensibilitat, etc.) la demanda de professionals capacitats ens aquests àmbits anirà cada cop més en augment.
 

L’objectiu del Postgrau és el d’aprendre a com implementar la consciència ecològica i sostenible a la pràctica de la professió:
 
  • Entendre la relació directa entre la construcció i la salut, és a dir, la biologia de l’hàbitat. 
  • Detectar els efectes de l’entorn edificat en les persones i el medi ambient. 
  • Aportar coneixements necessaris per utilitzar la bioconstrucció, la bioclimàtica i l’estalvi energètic de manera immediata.

A qui va dirigit

A tècnics, estudiants i professionals del sector de la construcció i l’arquitectura, l’urbanisme, a especialitats d’enginyeria lligades a la construcció, i tot aquell que intervingui en la gestió i creació (administracions i promotors) d’espais privats i públics, tancats o lliures. 

A professionals de la salut i de les ciències ambientals amb la sensibilitat i la voluntat d’incorporar tots aquests paràmetres que serviran per ampliar el seu àmbit de treball.

A tota aquella persona conscient de la necessitat vital que hi ha de fer un canvi global orientat a l’ecologia i la sostenibilitat.

Sortides profesionals

No es tracta pas d'una nova carrera o una feina nova sinó d'un reciclatge i reorientació de moltes feines existents. Arquitectes, aparelladors, enginyers de l'edificació, constructors i industrials, terapeutes i metges, i estudiants, que aposten per un futur millor i el volen fer possible.

S'obtindrà una especialització en coneixements sobre materials i tècniques naturals, en càlcul d'eficiència energètica i coneixement de les energies renovables, en estratègies de disseny bioclimàtic passiu per a les construccions, i saber quin és el camí de la transformació a una nova era.


Organitza: