Objectius

Objectius generals
Assegurar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a la formació d'experts en una arquitectura que té present dins els seus objectius la salut dels habitants dels edificis, la reducció de la demanda energètica dels edificis de manera dràstica i l’ús de materials naturals, locals i de cicle tancat i com afrontar-ho en noves construccions i en la rehabilitació d’edificis existents.

Objectius específics

 • Sensibilitzar sobre la complexitat del sector. Situar-nos en la seva realitat i veure quines alternatives s’estan plantejant.
 • Conèixer les implicacions econòmiques, ètiques i legals relacionades amb el món de l’edificació.
 • Entendre com afecta l’entorn edificat en el medi a la salut de les persones
 • Anàlisi de cicle de vida. Com es comptabilitza la petja ecològica del que fem i com es calcula.
 • Els residus en el món de la construcció. Com gestionar-los per millorar.
 • Conèixer la contaminació que produeixen els materials usats avui i entendre com afecta a les persones i al medi ambient.
 • Conèixer els materials naturals, les seves característiques i propietats. Alternatives a la construcció basada en el petroli i els seus derivats.
 • L’aigua. Gestió dels recursos naturals de manera eficient i saludable.
 • Aprenentatge de les estratègies de disseny d’edificis i d’instal·lacions que afectin el menys possible als usuaris dels edificis.
 • Aprenentatge de les estratègies de disseny bioclimàtic per fer edificacions que aprofitin al màxim els recursos naturals i s’adaptin al lloc de manera adequada.
 • Aprenentatge de les estratègies de disseny i càlcul per assolir uns consums energètics menors ens els nostres edificis o fins i tot fer edificis generadors d’energia.
 • L’energia. Gestió dels recursos naturals de manera eficient i saludable. Sistemes renovables.
 • Aprenentatge de les estratègies de revisió i millora d’edificis existents.
 • Promoure la comunicació sobre la problemàtica a la que ens enfrontem mitjançant la conscienciació personal i la difusió global.
 • Promoure el disseny de nous models basats en la consciència medi ambiental i la salut per una millora contínua de la qualitat i de la seguretat de les edificacions.