Pla d'estudis

Mòdul 0: Inici de la transformació. Bioarquitectura. Sostenibilitat. Anàlisi de Cicle de vida. 

 • Per què la Bioarquitectura? Conèixer el passat mirant cap el futur.
 • Sostenibilitat i reptes que se'ns plantegen. Com situem l’ “avanç tecnològic” dins de l'equilibri entre les nostres necessitats i les nostres possibilitats.
 • Arquitectura vernacle
 • L'anàlisi de cicle de vida dels productes. Què és, quins objectius té i com es calcula.


Mòdul 1: Bioconstrucció. Contaminació ambiental i dels materials, residus i reutilització, materials naturals i gestió de l’aigua

 • Radiacions - Contaminants - Geobiologia.
 • Instal·lacions i serveis.
 • Gestió de l’aigua.
 • Els materials naturals.
 • Residus.
 • El reciclatge a les obres.
 • Taller de projecte.


Mòdul 2: Bioclimàtica i estratègies de disseny

 • El clima. El lloc i els recursos. Arquitectura vernacla .
 • Principis de la bioclimàtica. Arquitectura passiva.
 • Eficàcia arquitectònica per davant d’eficiència energètica.
 • Elements de gestió bioclimàtica. L’envoltant.
 • Pràctiques.
 • Taller de projecte.


Mòdul 3: Rehabilitació energètica, eficiència energètica i energies renovables

 • Programes i opcions de càlcul.
 • Auditoria energètica – com fer-la.
 • Eficiència energètica – estàndard passivhaus.
 • Energies Renovables.
 • Taller de projecte.


Els tallers

Els tallers s’organitzen en part de teoria i part de pràctica. S’orientaran a conèixer els materials, les seves característiques i propietats, les certificacions i normatives, les tècniques d’aplicació, aplicacions possibles i detalls constructius, avantatges i inconvenients, mètodes de reparació de patologies, etc.
 

 • Alguns dels tallers requeriran de desplaçaments. D’altres es realitzaran a les instal·lacions del TecnoCampus.
 • La durada dels tallers serà d’aproximadament 5 hores cadascun sense comptar els desplaçaments.
 • Els tallers estaran oberts a tots els públics, essent el numero de places limitat.
T1. Visita d'obra feta en bioconstrucció. Estufes d’inèrcia tèrmica.
Data: 25 novembre
Lloc: Girona
Visita d’un habitatge construït amb bioconstrucció, autosuficient energèticament. Visita d’instal·lacions en funcionament d’estufes d’inèrcia tèrmica.
 
T2. Construcció amb terra
Data: 2 desembre
Lloc: TecnoCampus
Sistemes existents de construcció amb terra. Teoria i pràctica.
 
T3. Fusta i aïllaments 
Data: 26 gener
Lloc: TecnoCampus + Visita externa
Visita d’obra de projecte d’estàndard passiu realitzat amb sistemes prefabricats de fusta. Teoria i visita.
 
T4. Construcció amb Palla
Data: 27 gener
Lloc: Girona
La construcció de cases de palla. Teoria i pràctica.
 
T5. Volta catalana 
Data: 17 març
Lloc: TecnoCampus + Visita externa pel Maresme
Visita d’estructures fetes amb volta, construcció i disseny de la volta catalana. Teoria i visita.
 
T6. Test de Pressió i estanquitat i Termografia 
Data: 21 abril
Lloc: TecnoCampus
La importància de l’estanquitat en l’eficiència energètica dels edificis de baix consum. L’eina de la termografia. Teoria i pràctica.
 
T7. Arrebossats de fang i calç
Data: 5 de maig
Lloc: Santa Perpètua de Mogoda
Revestiments amb terra, terra i palla, calç grassa, calç grassa i altres àrids, amb terra i calç. Teoria i pràctica.
 
T8. Fitodepuració
Data: 12 maig
Lloc: Girona
La depuració d’aigües residuals amb sistemes naturals. Teoria i pràctica.
 

El projecte final

Projecte final que concreta, en un producte elaborat per cada estudiant, els seus interessos en el sí del postgrau.

Una proposta opcional que es farà a l’alumnat serà la de desenvolupar propostes per a la millora dels edificis del TecnoCampus.

Aquest projecte es planteja així per la proximitat del grup al lloc objecte del treball, això fa que es puguin plantejar debats sobre les propostes i per tant es puguin millorar amb més coneixement de causa ja que tot el grup coneixerà i estarà en contacte amb l’objecte del treball. Sembla interessant que sorgeixi la manera de relligar el projecte del postgrau amb el projecte del TecnoCampus. Aquest treball ha de respondre a la voluntat dels organitzadors de que les propostes formin part d’un projecte global i guia de millora de les instal·lacions pel que fa al consum energètic, a la salut dels seus usuaris i a la salut de l’edifici i que es puguin portar a terme en posteriors reformes o rehabilitacions.