Objectius generals

- Proporcionar les competències necessàries per crear, desenvolupar, gestionar, investigar i liderar empreses cooperatives i d'economia social, així com per facilitar la cooperació entre elles.

- Respondre a la demanda de professionals qualificats per part d'organitzacions d'economia social, de gran importància socioeconòmica i creixent expansió en els àmbits europeu, nacional i regional.

Objectius específics

- Fomentar les capacitats per a l'anàlisi del món actual i la comprensió del lloc i funcions que ocupen les diferents realitats d'Economia Social i Solidària.

- Aportar una àmplia base teòrica i pràctica del Cooperativisme i l'Economia Social en les seves diverses modalitats i sectors, tant a nivell nacional com internacional.

- Reforçar les capacitats de les persones per a la seva implicació en el moviment cooperatiu i associatiu, incidint en la participació, democràcia, solidaritat, compromís, comunicació, treball en equip, lideratge, multidisciplinarietat i autogestió.

- Aportar als i les participants la capacitat d'analitzar i desenvolupar els aspectes empresarials (màrqueting, internacionalització, innovació, comptable, legal i estatutari), així com els intraempresarials (l'associacionisme i la col·laboració supraempresarial), per a un desenvolupament més sòlid de les empreses cooperatives i d'economia social.

Competències

En finalitzar el curs, l’alumne haurà adquirit les següents competències:

- Conèixer com comptabilitzar les operacions que es desenvolupen a les empreses cooperatives o d’economia social.

- Conèixer la història del moviment cooperatiu nacional i internacional i els seus valors.

- Conèixer les especificitats econòmic – legal de les diferents formes d’organització empresarial de l’economia social.

- Saber com innovar i emprendre en el context de l’economia social.

- Saber gestionar una organització empresarial en base als principis i preceptes de l’economia social.

- Saber identificar el impacte i la coresponsabilitat de l’empresa en l’entorn econòmic i social.

- Saber elaborar un projecte empresarial sota els preceptes de l’economia social.