Professorat

Dr. Alex Araujo. Doctor en Estudis Avançats en Comunicació (URL). Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, Llicenciat en Comunicació Audiovisual i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC). A part de l'activitat docent en diversos graus, postgraus i màsters, ha treballat diversos anys en el disseny, desenvolupament i gestió de plataformes i continguts digitals de suport a la formació universitària, així com en el desenvolupament d'estudis en modalitat semipresencial i no presencial. Professor permanent de l’ESCSET, actualment és coordinador del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals.

Dra. Màrian Buil Fabregà. Doctora per la Universitat de Girona i Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona (UB). Màster universitari en Creació i Gestió d'empreses innovadores i de base tecnològica del Departament d'Organització d'Empreses de la UB. Línies d'investigació: Emprenedoria. Competències emprenedores en educació superior. Professora permanent de l’ESCSET.

Dra. Ma. Dolors Celma Benaiges. Doctora en Administració d'Empreses per la Universitat de Girona (2012). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, especialitat en Economia de l'empresa. Branca: Finançament i inversió. Promoció 1991. Postgrau en Direcció d'Organització de Sistemes d'Informació a la Universitat Pompeu Fabra (1995-96). Membre del Grup de Recerca en Economia aplicada en benestar i turisme, GRABET, de la UPF-EUM, reconegut com a grup de recerca emergent per la Generalitat de Catalunya, SGR-DGR 2009-2013, SGR 1232GRE. Coordinador: Dr. J.Mª. Raya Vílchez. Membre del Grup de Recerca en Turisme (Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme), Multidepartamental, de la Universitat de Girona, GRHCS058. Professora permanent de l’ESCSET.

Prof. Lluís Codinas Poch. Màster universitari en recerca sobre Turisme Sostenible i TIC.  Llicenciat en Psicologia de les Organitzacions. Dedicació a temps complet a l’ESCSET.

Dra. Patricia Crespo Sogas. Doctora en Tecnologies digitals i de la Informació (UVic-2014). Línia d'investigació: Empresa. Suficiència investigadora per la UB (Departament de teoria econòmica). Cursos de doctorat a la University of Minnesota (EUA). Màster en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Banca i Finances a l'Institut d'Educació Contínua (IDEC-UPF). Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Nombroses publicacions en l'àmbit de les finances. Àmplia experiència docent en UPF, ESCSET i UOC. Professora permanent de l’ESCSET.

Dr. Ismael Hernández Adell. Doctor en Història Econòmica per la UAB. Acreditat com a professor Ajudant doctor i professor associat d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació al Tecnocampus

Prof. José Luis Martínez Fernández. Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses. Professor Associat de la Matèria Economia Financera i Comptabilitat amb 6 anys d’experiència docent i professional.

Sr. José Luis Martínez González. Postgraduat en Economia Social i Cooperativa per la UAB. Consultor.

Dra. Nuria Masferrer. Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB-2002). Postgrau Universitari i Màster en Direcció i Gestió Tributària (Escola d'Administració d'Empreses-1992). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (UB-1991). Pertany al Grup de Recerca Aplicada en l'Entorn Financer, Econòmic i Social de la ESCSET i al Grup de Recerca d'Economia i Gestió de la Incertesa de la UB, acreditat com a grup de recerca emergent per la Generalitat de Catalunya. Especialització en Venture Capital. Professora permanent de l’ESCSET.

Dr. Eloi Serrano Robles. Doctor en Història Econòmica per la UAB. Acreditat com a professor Ajudant doctor. Dedicació completa a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del Tecnocampus (ESCSET). Experiència docent a la UB en programes de grau i postgrau. Compta amb múltiples publicacions en revistes de reconegut prestigi.

 

Organitza

 

Col·labora