Objectius

Objectiu general

L'objectiu principal d'aquest Postgrau és proporcionar als professionals de la salut  una formació específica que permeti  a l’alumne adquirir competències i donar resposta clara, precisa i rellevant  als pacients amb patologies cròniques, als seus familiars i/o cuidadors al llarg del seu cicle vital mitjançant la planificació i avaluació de programes específics dins de l'àmbit de la salut.

Objectius específics

  • Resoldre problemes que es relacionin amb els processos de pacients crònics i la seva dependència, garantint, mitjançant metodologies i instruments de gestió professional dins de l'àmbit sanitari, la dignitat i la seguretat, intimitat i l'autonomia de les persones.
  • Aplicar els mecanismes adequats per exercir un lideratge efectiu d'equips de treball multidisciplinari en l'àmbit de la salut i avaluar la gestió, mitjançant estàndards de control de qualitat. 
  • Resoldre nous reptes i situacions que es presenten en els sistemes sanitaris actuals i en les seves polítiques de gestió en els seus diferents nivells assistencials mitjançant instruments de programació i avaluació de les organitzacions sanitàries.
  • Escriure projectes de recerca amb equips interdisciplinaris a partir dels quals es pugui accedir a programes finançats per agències de l'àmbit de la salut. 
  • Incorporar les TIC en l'exercici de professional i de recerca. 

COMPETÈNCIES

Les competències estan relacionades fonamentalment amb els coneixements, habilitats i actituds pròpies de la formació de postgrau.

  • Els estudiants seran capaços de respondre de manera pro activa a les necessitats físiques, socials i emocionals dels pacients amb patologies cròniques i les seves famílies i / o cuidadors al llarg del seu cicle vital Els estudiants seran capaços d'identificar aquells problemes que es relacionen amb els processos crònics i amb la dependència i garantiran a través de la seva gestió i activitat professional la dignitat, seguretat, intimitat i autonomia de les persones.
  • Els estudiants adquiriran habilitats de lideratge i sabran dirigir i coordinar institucions i treballar en equip en l'àmbit de la salut prioritzant i gestionant el temps de forma eficient buscant estàndards de qualitat.
  • Els estudiants coneixeran i sabran fer front als reptes dels sistemes sanitaris actuals i les seves polítiques de gestió, en els seus diferents nivells assistencials.
  • Els estudiants seran capaços de generar idees, dissenyar i iniciar estudis de recerca, buscar fonts de finançament i dur a terme projectes en equips multidisciplinaris que els permetin obtenir ajuts en la recerca.
  • Els estudiants tindran els coneixements necessaris per treballar amb les TIC's, en la gestió de la informació i amb les tecnologies sanitàries mitjançant la planificació, prestació i avaluació de programes específics.
 

Organitzat per:
 

             

 

Amb la col·laboració de: